КРИТЕРИИ ЗА МЕСИЯТА (4 глава)

ОБЕКТИВНИТЕ КРИТЕРИИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВУВА СПАСИТГЕЛЯТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРОРОЧЕСКИТЕ ПОСЛАНИЯ

 
1. Корейските пророчества


В съответствие с пророческите послания но корейските манускрипти Спасителят, явяващ се в последните дни, трябва да съответствува на следните критерии.

1) Святия Човек трябва да се роди на север от 38 паралел.

2) Раждайки се на севе на полуострова, той ще получи духовна енергия от известните на цялия свят Елмазни планини ( Кимгансан). Известно време той ще живее в островмната страна, която се намира на изток, вно преди деня на освобождаването 15 август 1945 година ще се върне в Корея.

3) На него ще падне такава милост от Небето, с каквато е удостояван до наше време само Щи Цзон-Гоан, герой на китайска легенда.

4) На него му предстоши да бъде затворник ( думата “ затвор” в пророчествата е зешифрована. Ако от седемте иероглифа ( ), срещани в текста, окомплектоваме два – ( ) , те веднъга ще означават думата “ затвор”)”.

4) В името на справедливостта той ще избере в своя жизнен път смъртта, която ще го дебне на запад и той, пжовече от всички на света, ще бъде подхвърлян на насмешки и критика.

5) Той ще избира съпрузи мъже и жени на доброто, вярващи в Бог и ще им устройва брак.

6) В средата на живота си той повторно ще встъпи в брак.

7) Той ще се обяви в центъра на Сеул на бялия пясък, където пее петел и реве дракон; той ще изгради място под Йонсан ( район в Сеул) център на ппровидението и ще издава заповеди на цялия свят.

8) Той ще работи за обединението на всички религии в света и ще е известен и на Изток, и на Запад като основател на религията. Той ще обедини конфуцианството, будизма, християнството и всички други религиозни течения в света.Той ще дойде на земята за втори път, като тройно духовно въплъщение – Чандорей, Майтреа Буда и Исус и ще се нарече Истински Родител на цялото човечество, еднороден син на Бог и Цар на царете.

9) Той ще обедини религиите на Изток и на Запад и ще посочи новия Път, подобен на члади вейки и листя. Когато за пръв път се открие Пъгят на Бялия Кръст, ще се появят много сакати хора.

10) Той ще бъде широко известен и на Изток, и на Запад.

11) Мястото, където той ще се появи, е полуостров в Източно море, покрайнините на голям масив суша, Святия Човек ще се яви от Небето на Изток.

И така, Святият Човек, появил се на Изток,за да спаси цялото човечество, трябва да отгожваря на горепосочените условия.

Този човек ще дойде, като старши син на Бог. Получил заповед от Всевишния, той ще осъществява Неговия план на земята. Той ще избира хората на доброто и , опирайки се на Божия народ, ще изгради на земята основата на Хилядолетно Царство.

Такива характеристики приписват на Спасителя корейските тайни пророчески писания.

2. Свещеното Писание

В Библията, в Откровение ( Откр. 7:2, 3 ) е казано: “ И видях аз друг Ангел, изгряващото от изток слънци и имащо печата на живия Бог. И извика той с гръмовен глас към четирите Ангела, на които е предоставено да вредят на земята и морето, казвайки: Не вредете ни на земята, ни на морето, ни на дърветата, докото не сложим печат на челата на робите на нашия Бог”
Какво се подразбира тук под слънцето на изток?

Изток- това е Корея, Япония или Китай. Обаче в Китай и до сега е приет матириалистическия мироглед и съществуването на Творец или Висши Сили се отхвърля. Следователно пророчеството не подхожда на Китай.

Япония също не се явявя желаната страна. Исай ( Ис. 41:1-4) пояснява това пророчество със следните думи: “ Замърчете пред Мен, островите и народите да обновят силите си… Кой направи и свърши това? Този, Който отначало призовава додовете; Аз – Господ, пръв и последен Аз – този”. От думите “ млъкнете пред мен, острови” ние разбираме ясно, че Япония също не съответствува на понятието “ изток слънце”.

Сега нека разгледаме етимологията на корейската дума “ Чосан” ( старото название на Корея, което и до сега се използува в Северна Корея). Тълковният речник на корейския език казва, че думато е дошла при нас от епохата на Санго и се явявя специфично название на Корея. Може да го преведем като” източна страна, където изгрява слънцето” или “ страна на утрото”.

И тъй, възмажно ли е страната на +изгряващото слънце”, спомената в Библията и “ страната, където изгрява слънцето”, по тълковния речник, да са съвършенно различни географски понятия?

3. Западните пророчества


В пункт 75-ти на 10-та глава в пророческите стихове на прочутия френски пророк Настрадамус се казва:

“ Колкото и да чакаме, в Европа това няма да се случи. Това ще се случи в Азия. От великия Хермес ще се появи един от съюза. Той ще надмине всички царе на Изток. В страната на слънчето ще възвеличаят закона на велекия Месия ( Спасителя). На Изток ще се появи новият духовен пастир”.

И тъй, независимо от епоха и място, изтачните и западните, старите и новите пророчества си приличат в едно – Спасителят трябва да дойде в Корея.

5. Целта на паявяването на Спасителя

1. Изследвайки фактите, посочени по-горе, ние виждаме, че всичко произхождащо в природата и човешката история, зависи от волята на Създателя. Да разгледаме известните факти, свързани с катаклизмите в историята на нашата планета, основа на нашето съществуване.

1) Град на инките, построен от каменни блокове, всеки от които превишава 100 тона.
2) Тайните на великата цивилизация на инките, загубени в Андите
3) Животът на чергарските народи, населяващи пустинята Сахара, която по това време и била зелен оазис, в V1-11 хилядолетия ппреди н.е…Сега следите на тези народи се губят.

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger