ПРОРОЧЕСТВА: Книгата на Енох - първата писана книга предсказва какъв ще бъде Края на света - 2012


Пророчествата на Енох


Книгата на Енох е писана като послание от духовния свят. Освен че разкрива сексуалните връзки на падналите ангели с земни жени, тя ракрива и дейтайли за плана на спасение чрез Месията, който ще има многобройно потомство.

Първа Книга на Енох (1 Енох) – Старозаветен апокриф, съдържа обети и пророчества за световни събития и идване на Месия, който е наречен Човешки син, Избраник, Син на жена.

Енох е взет в духовния свят и е развеждан от добрите ангели. Те му показват злините които падналите ангели са причинили учйки хората на зло и плана за спасение чрез Месията (Второто пришествие и неговто многобройно потомство) в наши дни.

Историята за грехопадението Енох свързва с Бит 6:1-6: падналите ангели, които слизат и имат сексуални връзки с земни жени. Той описва ангелите като мъжки същесва с големи сексуални органи.

Архангелът водител на тези отклонили се ангели, Енох уточнява, е този който прелюбодействал сексуално с първата жена, Ева. От там човешката любов се развратила и потомството на Адам и Ева се отделя кръвно от Бог.

Грешните ангели дори се опитват да изместят Бога във връзката си с хората. Те слизат и научават хората на астрология, писменост, да магьосничестват и правенето на оръжия. Те използват тези знания, които начално са от Бога, за да представят себе си като наши богове и за да развръщават хората към свободен секс, хомосексуализъм, противозачатъчни методи, насилие и убийства. Днешната развратена сексуална култура се оказва повторение на първородния грях, който е вкарал злото и егоизма в сърцата на нас - Божиите деца.

В крайна сметка Бог се намесва чрез потопа за да спре тези злодеяния, които са изпълнили земята по онова време, а Енох е пратен да обвини ангелите и да ги извести, че ще бъдат хвърлени в бездната. Това се цитира и в Новия завет (вж. Юд 1:6, 14-15), където се казва, че ангелите са прегрешили "също както Содома и Гомора" чрез "плътски съблазни", "прелюбодеяние". С други думи грехът на ангелите е сексуален. По същия начин Адам и Ева прикрили не устата или ръцете си, а точно сексуалните си органи.

Смята се, че ангелите дават началото на хомосексуализма. Съвременни послания от духовния свят уточняват, че като мъжки същества те не са изчакали хората да създадем истинскис емейства по който модел Бог да позволи и на Ангелите да създадът такива.

Енох предсказва относно Второто пришествие, че той ще се роди на изток, потомството му ще бъде многобройно като звездите и то ще управлява народите. Явно при второт пришествие Месията, Човешкия син, ще установи семейство. Той е "избран и скрит" пред Повелителя "(48:70). Първоначално хората не ще го разпознаят. Напротив той ще бъде преследван и отхвърлен от това поколения. Но до 2012 г. неговият фундамент ще стане виден за всички. Тогава управниците и тези които са го преследвали ще дойдат и искат прошка.

Книгата се разделя на няколко части: встъпление (1-5); ангелите и вселената (6-36); притчи (37-71); небесните светила (72-82); видения (83-90); увещания за праведност (91-105); заключение (106-108), включващо Книга Ной (106-107).

2012 Е СЪДБОНОСНА!
ПРОРОЧЕСТВА: Нострадамус, Глоба, Ванга за 2012
Корейски пророчества предсказват бъдещето
ДОСТОВЕРНОСТ НА ПРЕДСКАЗАНИЯТА
Книгата на Енох дава най-пълна представа за надеждите на юдеите през междузаветния период. Тя се счита за най-старата човешка написана книга, понеже е цитирана в много от най-старите открити текстове. Открита е повторно в етиопски превод и е издадена на английски език през 1821 г. Запазени са откъси на гръцки и арамейски език (в Кумран).

Макар че днес тя не е включена в канона, Книга на Енох се е ползвала с голямо уважение от Евреите в древността, както и от ранната християнска Църква.

0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger