Предсказания на Ванга

ВАНГА предсказва обединение на религиите: 


„Очаквайте промени към добро”, Религиите ще се обединят, мирът ще се установи на земята, хората ще разберат духовния свят... няма да има потоп, предстоят ни мир и благоденствие. 

Ванга предсказва идването на Второто пришествие „...това е Той, който отново се връща при нас, както беше обещал.” "Този който ще подпише окончателния договор за мира на планетата". Ванга добавя, "Христос отново ще дойде на Земята... определени хора ще почувстват със сърцето си завръщането на Христос".

Баба Ванга предупреди и за терористичната атака на кулите близнаци в Ню Йорк. "Страх, страх! Братя американци ще гинат, покосени от железни птици. Вълци ще завият и ще се лее невинна кръв", казала Ванга още през 1989 година, наричайки кулите близнаци братя.

20 години преди събитията Ванга предсказва преобразяването на света и международните отношения след падането на комунистическите режими, разпадането на СССР и обединението на Германия. "Ще настъпят големи промени в живота на хората. Те ще се променят до неузнаваемост. Новото време е белязано с много знамения, които ще започнат да се проявяват през 1990 година."

Последното доказателство за истинността на нейните видения се появило съвсем наскоро. Информацията, че след 2018-а година се проектира добив на енергия хелий-3 в Космоса, е още топла новина в наши дни, която обаче била известна на Ванга още през 1960-а година. "Влаковете ще полетят, задвижвани от слънцето. Добивът на нефт ще се прекрати и Земята ще почива", заявила тя преди 46 години. Чак сега разбираме, че тези технологии наистина съществуват, но са били засекретени. Точно през 2018 година обаче, САЩ предприеха стъпки за разсекретяването им, и през 2019 година създадоха US Space Force която да осъществи това. Официално обявиха по всички централни новини, че странните летящи обекти, които все по-често виждаме, са всействителност секретни военни технологии, досега умело прикривани под названието, "Извънземни." 

БЪДЕЩЕТО СПОРЕД ПРОРОЧИЦАТА

Обединение на Религиите

Религиите ще изчезнат и човечеството ще вярва само в едно учение. Това ще обедини чевечеството, като едно семейство и донесе мир и благодентвие, предсказва Ясновидката.

"Човечеството ще преживее много катаклизми и много бурни събития. Ще се променя и съзнанието на хората. Ще дойдат тежки времена, хората ще се разделят на групи по вяра. Всички религии един ден ще изчезнат! Ще остане само учението.” 

Ванга пророкува сегашното егоистично разделение на религиите. "Сега различните религии искат да се възползват от каквото сварят, ама тяхното време си отива. Човечеството ще хвърли тия окови. Религията ще има друга задача." Вместо да спорят и враждуват помежду си религиите ще си подадат ръце за изграждане на един нов и мирен свят чрез водене от месиянската личност, която ще дойде.

За да разберем защо разделението на религиите е такъв проблем за Бог, трябва да видим ситуацията в духовния свят:

"В духовния свят няма национални граници. Корея, Япония и Америка не съществуват в духовния свят; обаче има различни сфери, базирани на различните религии. Тези, които вярват в Буда, са в царството на Буда, а тези, които вярват в Исус, живеят в християнското царство и т.н. През цялата човешка история индивидите в духовния свят винаги са живели в ясно отделни сфери и никога не са били в хармония. Те се обграждат със стени, чакайки деня, когато новият Месия ще дойде на земята и ще обяви тяхното освобождение. Само тогава те биха могли да разрушат стените и най-накрая да се обединят в единство. Те са чакали през цялата история този ден." Сан Мьон Мун

Второто пришествие

Така разбираме, че при идването на Второто Пришествие стените между религиите ще трябва да изчезнат, за да може добрия духовен свят да се обедини. Как иначе Бог да установи един Мирен свят, ако вярващите в него са разделени и враждуват? Само когато този духовен проблем бъде разрешен Божият идеал ще може да се осъществи и на земята. Бог се нуждае от шампион, който да разреши този вековен проблем.

Затова Баба Ванга описва Месията, който едва в нашето време, като Миротворец, който обединява Религиите и установява вечния Мир на земята. Затова Ванга предсказва, че тогава всички религии ще вярват в един Бог и едно учение. Кой може да изпълни тази невъзможна мисия? Кой може да направи враждуващите да се обединят?

Ванга предсказва идването на Второто пришествие „...това е Той, който отново се връща при нас, както беше обещал.” И говори за светиите от духовния свят, които ще вдъхновяват хората на земята за промените, които Той трябва да направи на земята. „Всички апостоли сега са в движение, всички апостоли са на Земята, тъй като времето на Свети Дух настъпи." Според думите й явно това време е сега. Тя говори за появата на „висок човек, пришълец” (1987 г.) Под „висок” тя е имала предвид моралната висота на бъдещия лидер „пришълец” от друга страна; от Изтока. 

Апокалипсисът: ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ

Ванга ни призовава да погледнем сериозно на предсказанията в Библията: "Онова, което е написано в Библията, ще се сбъдне! Апокалипсисът ще дойде! Вие не, но децата ви ще го преживеят!" Но според нея "няма да има катастрофи, ни потоп. чакат ни 1000 години мир и благоденствие". 

Описаното в Библията завръщане на Госдпода, който ще донесе промяната на света към мир и благоденствие ще станат във следващото поколение след Ванга. Според нейните думи това трябва да стане до 20 години, някъде към 2010 г. По думите й изглежда, че той вече е дошъл, но промените които той ще донесе ще станат видими едва след време. Ванга е категорична, че тази личност ще работи за премахване на религиозното разделение, което е причина за множеството етнически и религиозни войни и напрежения по света. 

Също от нейните пророчества е ясно, че той идва като миротворец да установи мир за човечеството. Или, както тя се изразява, "Този който ще подпише окончателния договор за мира на планетата". Ванга добавя: "Христос отново ще дойде на Земята в бели дрехи. Настъпва времето, когато определени хора ще почувстват със сърцето си завръщането на Христос". По начало Корейците често са наричани хората с бели дрехи, поради традиционните им памучни облекла. Макар да са възможни и други тълкувания, това отговаря по-точно на Библейското пророчество, че Месията ще дойде от изток. 

Раждането на месианската фигура в източна страна е пророкувано и от Нострадамус и от Тамара Глоба и от Корейските пророчества Чун-Гам-Нок. “Не се съмнявайте в това, че на изток ще дойде Свят Човек от Небето. Обаче, ако не получи признание на Изток, той ще се покаже на хората в Англия, Америка и други страни на Запад,” заявява Корейското пророчество.

Ще настъпи Мир на планетата

"Ние сме свидетели на съдбоносни събития. Двамата най-големи ръководители в света си стиснаха ръцете. Но ще мине много време, ще изтече много вода, докато дойде осмият, който ще подпише окончателния договор за мира на планетата." 

На много места Ванга назовава новата Месиянска фигура като „осмият”, който ще донесе окончателния мир между хората. Осмицата е новото начало. Числото 8 тук символизира и новата епоха която той ще доведе. Ванга завършваше така: „Тогава ще дойде Осмият и той ще подпише окончателния мир на планетата, но това ще е началото на края!” С други думи началото на новия свят ще бележи края на старите системи изградени на базата на егоизма. Сатанинския свят вече ще започне да упада с издигането на новата култура на мир. Господството на земята ще бъде изцяло в Божиите ръце и авторитет, или както Библията казва, „Ново Небе и нова Земя”.

Науката ще разбере за духовния свят

"Дойде времето на чудесата и науката ще направи големи открития в областта на нематериалното”, пророкува Ванга. Това наистина ще предизвика „осъзнаването на човечеството” за което тя говори. Хората ще осъзнаят думите й: „След нашата смърт ще трябва да отговаряме за нашите дела” и ще променят пътищата и мислите си към правене на добро. Човечеството ще разбере, че след смъртта продължаваме да живеем в духовния свят.

Учените ще открият много факти за бъдещето на нашата планета и за Космоса. Ще намират данни за това в старите свещени книги. Ще бъдат разгадани много тайни.

Друга Корейска книга с пророчества от преди хиляда години също предсказва подобни промени: От началото на 21 век рязко ще се измени направлението на световното обществено мнение. Ограничаване на научния мироглед и изчерпване на природните залежи, проблеми с територията и населението, подчертано едностранно развитие на науката и техниката, относителен спад на технологичния прогрес, отчаяни усилия на развиващите се страни в опита да се изравнят с развитите – такива са факторите, които ще променят съдбата на човечеството и според Корейските пророчества.

2018 – Нови енергийни източници

По думите на Ванга, "През 2018 година влаковете ще се движат на релси, идващи от слънцето. Добивът на нефт ще спре и Земята ще си отдъхне." Всъщност Ванга предсказва за свръх бързите влакове на магнитни възглавници, които учените разработват в момента. Или както тя се изразява, "влаковете ще полетят, задвижвани от слънцето". С тях хората ще достигат до всяка точка на земята за броени часове. Днес Вселенската Федерация за Мир, основана от д-р Сан Мьон Мун работи за осъществяване на точно такъв проект за световна магистрала и свързване на всички столици със свръх бързи влакове на магнитни възглавници.

Така пророчествата на Ванга се оказват много точни. Учените в света отсега се готвят да започнат добиване на хелий-3 от Луната и подобните й планети. Хелий-3 е продукт на слънчевата дейност и е гориво за термоядрените реактори. Те всъщност самите са "малки слънца". Така може да се осъществи предсказанието, че Слънцето ще осигури движението на превозните средства на планетата.

Сбъдването на това предсказание става все по-реално, защото тези дни президентът Джордж Буш най-после обяви, че Америка поема курс към заместване на нефта. Вселенската Федерация за Мир също говорят за алтернативни източници на енергия, които трябва да разрешат проблемите със световния глад, като осигурят свободен достъп на хората до храна, енергия и медицина. Както въздуха е безплатен така и тези жизнени потребности трябва да бъдат задоволени за да може хората да пренасочат усилията си от егоистично трупане на материални богатства за себе-оцеляване към безкористен и щастлив живот за благото на другите.

2050 - Пътуване до други светове

"След 2000 г. няма да има катастрофи, ни потоп. чакат ни 1000 години мир и благоденствие. Обикновените човеци ще пътуват до други светове със скорост десет пъти по-голяма от светлината, както се пътува с автобус. Това ще стане не по-рано от 2050 година." Това явно показва, че месианската фигура или Господаря на Второто пришествие е вече родил се на земята. 

След 2000 г. Неговото влияние в света ще се засили, а след 2010 г. Той наистина ще промени посоката на света към мир. По нейните думи това ще стане възможно поради огромната подкрепа, която Той ще получи от светиите в духовния свят и от Светия дух. Но ако човечеството не последва воденето му, предупреждава Ванга, ни очаква ядрена воина след 2010-та г. Ако това се случи огромна част от населението ще бъде заличено, а в Северното полукълбо ще изчезнат всички растителни и животински видове. Интересно, че и Нострадамус предупреждава за възможна война и унищожение, но по неговите думи той твърдо се надява, че човечеството ще се осъзнае и тогава това няма да се случи. Всичко явно опира до въпроса, дали ще последваме воденето на новата Месианска личност или не.

Според Тамара Глоба 2000 година е начална точка за промяната на света

Две хилядната година е началната точка към възстановяването на загубената връзка между Небето и Земята и според руската пророчица, Тамара Глоба. Човечеството е на прага на нов период, където Земята навлиза в период на зрялост и ще постигне единство в стремежа си да обедини нравствените и вътрешни закони със тези на обществото и управлението. Това означава само едно: човечеството иска да живее в истинска любов, в добро и просперитет със справедливо управление.

И Ванга и Тамара Глоба близко се допълват и покриват с пророчествата на Библията и тези на Нострадамус за Последните дни. Те описват човек от Изток, преследван и неразбиран, хвърлян в затвора, носещ новата истина, възобновяващ семействата и главното идващ под името Мун (Муун). Нострадамус пророкува за Мун и последователите на Мун. По думите му "той ще обедини религиите срещу червеното (Комунизма)". 

Библията предсказва раждането на Месианска личност, която ще промени света. Той ще се роди на Изток (Отк. 12:5), ще бъде преследван, и Исус лично ще му предаде мисията си за спасение на света (Отк. 2:26-28). Библията заявява, че той ще дойде с ново име, което никой не знае, и името му ще бъде „Божието слово”, на Корейски „Мун” (Откровения 19 глава). 

По думите на този противоречив Корейски учител, точно 'разделенията в духовния свят' са бариерите които той се е фокусирал да премахне, за да може бариерите и разделенията тук на земята да отпаднат и Божият свят на Мир, хармония и благоденствие за всички да се осъществи. 

"Тъй като имаше големи разделения в духовния свят и тъй като това е светът на каузата, моята стратегия се фокусира върху него. В духовния свят има будисти, мюсюлмани, християни и хора от всяка друга религия, всички в свои отделни общности. След моята победа тук на земята всички тези бариери бяха разрушени. Ето защо мога да провъзглася победата на небето. Вече няма граници в духовния свят, предметния свят на причината. Следователно рано или късно това ще се отрази в предметния свят на плътта. Тогава националните и религиозните граници тук на земята ще бъдат разбити. Вълна от духовно нападение сега се разбива върху физическия свят. Целият духовен свят се спуска не само към свободния свят, но и към комунистическия свят." Сан Мьон МунМибилизиране на духовния свят

Множество откровения от духовния свят през 2001 година изпълниха пророчеството на Ванга, че светиите и апостолите от духовния свят ще дадат подкрепата си за новата месианска фигура. През 2001 почти всички основни вестници в САЩ и много други страни публикуваха тези свидетелства изпратени лично от 12 те апостола и всички други основатели на религии за подкрепата им от духовния свят на противоречивия корейски религиозен лидер, преп. Сан Мьон Мун

Според откровенията той е новата месианска личност, за която те призовават своите последователи на земята да следват и изучават, колкото и това да им е трудно. Това изпълнява пророчеството на Ванга: „Всички апостоли сега са в движение, всички апостоли са на Земята, тъй като времето на Свети Дух настъпи." Неоспоримо д-р Мун изпълнява едни от основните пророчества, той обединява религиите точно както и Ванга, и Нострадамус пророкуват. Той е признат за ролята си в мирното разпадане на Комунизма, както е пророкувано: "Срещу червеното, Религиите ще обединява." Сан Мьон Мун от своя страна пророкува, че Божият свят на мир ще се установи след 2012 година. По негови думи, семейството ще се издигне, като най-ценната единица и ще се уважава, всички ще осъзнаят реалността на живота в духовния свят и много ще се пътува. Но нека приключим с въпроса, "Той ли е или друг да чакаме?"

Други ПРЕДСКАЗАНИЯ–––––––––––––––––-–––

1 коментара:

Unknown said...

И ДА - БЕЛИТЕ ДРЕХИ СА НА БЯЛОТО БРАТСТВО - НА БЪЛГАРИТЕ. БЪЛГАРСКИЯТ "ЧОВЕК" КОЙТО ЩЕ СЕ СЪБЕРЕ С ПРИШЪЛЕЦА ПРЕЗ ТАЗИ ПОСЛЕДНА СЕДМИЦАНА 2016 Е РОДЕН/А МЕЖДУ РИЛА И РОДОПИТЕ.
И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ. ЧЕ "ГОСПОД Е БЪЛГАРИН" :)

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger