КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

30 Корейски манускрипти с предсказания и пророчества от преди хиляда години...


 • Според Корейските пророчества, раждането на Месията ще бъде в Корея. Той ще дойде, като "Истински човек", не за конкретна религия, а за всички хора. Това ще стане в нашето време, "Когато видите майките масово да убиват децата си преди още да са се родили." До 2012 - 2025 той ще установи основите на Божия идеал на земята. Но преди това човечеството ще премине през невероятни бедствия, наводнения и конфликти. В началото неговото идване ще бъде скрито от хората, защото в противен случай те биха го убили, както се случи с Исус.
 • КОЙ Е ТОЙ ? *Второто пришествие,* *Месия или Спасител * Съдържание на книгата: 1 Глава: Предговор към пророчествата 2 Глава: Корейски пророчески писма 3 Глава: Историческата достоверност на предсказа...


 • В течение на 20 години съставителят на тази книга е изучавал корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години, появили се по-късно преди сто години. Всички т...


 • КОРЕЙСКИТЕ ПРОРОЧЕСКИ МАНУСКРИПТИ Глава 2 Раждането на месиянската фигура в източна страна е пророкувано и от Настрадамус и от Тамара Глоба и от Корейските пророчества Чун-Гам-Нок. Споре Корейските про... • ИСТОРИЧЕСКАТА ДОСТОВЕРНОСТ НА КОРЕЙСКИТЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ
  Истинността на пророчествата трябва да намира своето патвърждение в историята. Само ако високата степен на точност на предсказанията се подкрепи от ... • ОБЕКТИВНИТЕ КРИТЕРИИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВУВА СПАСИТГЕЛЯТ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ПРОРОЧЕСКИТЕ ПОСЛАНИЯ  1. Корейските пророчества  В съответствие с пророческите послания но корейските манускрипти С... • *ЦЕЛТА НА ПОЯВЯВАНЕТО НА СПАСИТЕЛЯ * 1.Спасителят идва във рвреме на велики промени *Изследвайки фактите, приведени по-горе, ние виждаме, че всичко случвяща се в природата и в човешката история, зависи от ...


 • Глава 6 *Анализирайки оригиналите на текстовете, ние достатъчно подробно разгледахме какво се говори в пророческите източнице на Изток и на Запад за историята и съвременността, а също и узнахме факти, пот...


 • Д-р САН МЬОН МУУН - Пророк или Месия? Д-р Муун, Шампион на мира награден от Сената на САЩ. Получава световно признание на усилията си за мир. Семейна Федерация, като централна организация въплащава иделит...


 • Всички пророчества описани в Корейските манускрипти доста близко се допълват и покриват с пророчествата на Библията и тези на Настрадамус. Те описват човек от Изток, преследван и неразбиран, хвърлян в затв... 
  Бележка: превода не е редактиран ****КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger