Нострадамус: Седемте знака на Нoстрадамус, Предсказания за Апокалипсиса 2012

Нострадамус, Нострадамус предсказва Края на света, Предсказанията на Нострадамус за 2012

Нoстрадамус:

Седемте знака на Нострадамус за разпознаване на Месията до 2012
2012 Предсказания 2012 Нострадамус 2012 Пророчество 2012 Апокалипсиса
Предсказания на Нoстрадамус за този милениум (хилядолетие) са свързани с появата на Месиянска личност. Той ще се роди на Изток; от Ориента, жълтата раса; ще бъде много преследван и многократно хвърлян в затвора.

"Той ще обединява религиите срещу Червеното (Комунизма)". До 1991 година човечеството вече ще е чуло кой е Месията, но все още няма да иска да го приеме. Неговото име ще бъде "Мун". И той ще обедини всички досегашни философии, религии и разбирания. Където и да отиде той ще благославя семействата в големи масови сватби.

Изследвания показват, че Нoстрадамус е цитирал изминали събития, вярвайки че те ще се повторят. Отминалите събития ще се случат отново с конкретна цел. Това е нещо като паралели в историята; ситуации които Бог повтаря за да може човчеството най-после да се осъзнае и изпълни своята отговорност успешно. Нoстрадамус познавал много добре другите стари книги с пророчества и е взел две трети от предсказанията си от тях. Такъв е и случая с два стиха в които Нoстрадамус предсказва за „Кулите близнаци“ които ще се сринат „небето ще гори, огънят ще повали…“ Но всичките му предсказания по думите му целят да ни събудят за отговорността ни в последните дни.

Смята се че Нoстрадамус е предрекъл Апокалипсиса като Края на света, но той предсказва събития чак до четвъртото хилядолетие и спира. Предсказанията му за този милениум (хилядолетие) са свързани с идващия Световен Мир и Месиянската личност която ще ни напъти за да го постигнем.

2012 Предсказания 2012 Нострадамус 2012 Пророчество 2012 Апокалипсиса
Най-важната ни отговорност в тези дни

За нашето време Нoстрадамус предрича появата на нова религия, която ще промени света. Основателят на тази нова религия ще е човекът който донесе новата истина - Месията и Второто пришествие което пророците от хилядолетия са ни подготвяли да приемем. Той ще обедини всички религии, философии... цялото човечество ще се обедини с една обща цел за изграждането на един мирен и обединен свят.

Нoстрадамус дава и много ясни белези по които човечеството да разпознае тази месиянска личност. Някой би помислил, че това ще е трудно, но не е. В историята са се появили само 5 основни световни религии, които са повлияли човечеството и останали до днес. Те са оформили културите, морала и духовния възход на човечеството до съвременната демокрация. Ето защо не би трябвало да е трудно да разпознаем една нова световна религия която явно се открои от това да е просто една деноминация на съществуващите. И то религия която има идеологическата, философска и практическа сила да обедини досегашните ни разбирания.

Със самата си поява всяка нова религия е доста преследвана, неразбирана и изкривявана понеже истините и са вадени извън контекста и гледани през призмата на старите разбирания и конфликти. Но с времето самите плодове (резултатите) ще покажат реалния и потенциал. "По плодовете ще го познаете", заявява дори Исус.

Ето защо разпознаването в началото ще изглежда трудно и затова Нoстрадамус ни дава над 40 по-конкретни белега записани в шестдесет четиристишия стесняващи значително кръгът на възможностите за разпознаване на тази Месиянска личност. Това не е случайно. От приемането и следването на този нов религиозен лидер ще зависи оцеляването на човечестовто и гарантирането на бъдещия мир и просперитет.

2012 Предсказания 2012 Нострадамус 2012 Пророчество 2012 Апокалипсиса
Седемте знака на Нoстрадамус

Тук ще се опитам да се спра на най-важните и ясни описания които Нoстрадамус дава. Тези които ще разсеят мъглявината и неяснотите, като направят описанието доста ясно и неоспоримо за да може всеки сам да направи изводите си и разпознае истината когато я види.

Първо, Месията ще се роди на Изток; от Ориента, жълтата раса. Това много стеснява кръгът на очакванията. Това предсказание съвпада и с описанието на Библията и това на много други пророци. С други думи говорим за раьона на Китай, Корея и Япония. Китай и Япония са доста атеистични и деспотични в близката история, но в Корея откриваме наличието на пророчества от преди стотици и хиляди години, че Истинския човек - Месиянската личност за всички религии ще се роди там точно в нашите дни.

Второ, Месията ще бъде много преследван и многократно хвърлян в затвора. Нормално е появата на напълно нова религия да предизвика силен сблъсък със старите религиозни разбирания, макар и нейната цел да е тяхното пробуждане и обединение. Това пророчество стеснява още повече параметрите на търсенето ни.

Третото предсказание съвсем ограничава възможностите. "Той ще обединява религиите срещу Червеното (Комунизма)", заявява Нoстрадамус. Дори съществуващите 5 религии не могат да се впишат в това пророчество. Те не само че не се обединяват с другите, но и се цепят и делят на стотици и хиляди деноминации вътре в себе си. Освен че Нoстрадамус описва Месията като обединител на религиите, той уточнява и ясна задача с която Той ще се бори - спирането на Атеистичната кървава експанзия на Комунизма наречен в Библията "Червения змей" - "Антихриста", отричащ всякакъв Бог. Тази решаваща битка между господаря на Второто пришествие и Червения звяр е описана в главите 12 до 19 на Откровения. Исус показва на Библейския пророк видение в което се появява Червен змей (1917 г.), който макар и смъртно ранен (при нахлуването на Хитлер), изведнъж се изправя и завзема една трета от човечеството (44-45 г. Източна Европа и голяма част от Азия стават Комунистически). Раждането на чистото дете, което има връзка с Бога е описано веднага след появата на Комунизма. Следователно в близките след 1917-та години. В 19 глава Откровенията на Йоан описват господаря на Второто пришествие (идващ "с ново име") да воюва с управляващите света и като победител над този Червен режим. Така идваме до четвъртият знак даден от Нoстрадамус.

Четвъртото пророкувано събитие което уточнява неоспоримо картината е, че до 1991 година човечеството вече ще е чуло кой е Месията. Нoстрадамус не казва, че ще вярваме, че той е Месията, но определено ще сме чули за него, както и за това, че се обявява за Месия. Защо това е важено пророчество? Комунизма рухва до 1990 след което Месиянската личност ще може да заяви мисията си пред света. Това ясно ни показва, че до тази година той вече ще е успял да изгради световен фундамент. Той ще е изиграл някаква ключова роля за падането на Комунизма. Вече ще е видимо че това е нова, влиятелна световна религия, чиито произход е от жълтата раса и която се бори за обединението на религиите. Достатъчни факти за да го разпознаем, освен ако не открием няколко нови религии отговарящи на това описание. Предполагам на всички ни е пределно ясно, че това едва ли е вероятно. Но със следващия белег Нoстрадамус напълно ще премахне възможността за такъв проблем.

Петият белег е най-конкретен от всички. Нoстрадамус директно споменава името на новата Меиянска личност. Да чухте правилно, Нoстрадамус ни разкрива "новото име" което Библията заявява, че никой не знае. Нoстрадамус отбелязва, че той ще дойде под името "Мун". Пророкът говори за това как Мун и неговите последователи ще бъдат преследвани и фалшиво обвинявани. Името "Мун" е Корейско и по значение отговаря на значението под което Библията предсказва, че ще дойде Месията. Откровения 19 заявява, "И неговото име ще бъде 'Божието Слово'." Йероглифите на думата Мун означават точно това - Словото на Бог дадено на човека - "Божието Слово". Вярно е че родът Мун се състои от милиони Корейци, но колко от тях днес са създали ново световно религиозно движение целящо обединение на религиите и минало през невероятно преследване?

На практика ние оставаме само с един кандидат изпълняващ тези белези. Останалите пророчества също сочат него и никой друг. Но не мога да не спомена следния факт. Когато най-изтъкнатите изследователи на предсказанията на Нoстрадамус систематизират възможните опции преди 20 години, те изброяват 10 възможни личности. В доста негативна светлина те споменават и Корейският религиозен лидер, Сан Мьон Мун, като една от възможностите. Но дори и в това днес ситуацята е различна. Другите девет възможни нови религиозни лидери вече са мъртви без да са довели до дългоочаквания световен мир и обединение, а д-р Мун, макар и вече 90 годишен, е все още жив и здрав. Той има 13 деца и над 50 внуци. Те така и не създават нищо друго освен ново Хинду течение за медитация, а Кореецът Мун създава световна мрежа от организации обхващащи всички области на човешкия живот. Условие необходимо за да промениш света.

Шестият знак е че с Новата истина която Месиянската личност донесе ще се установи вечния мир и обедини всички досегашни философии, религии и разбирания. Или както Ванга го описва "Ще подпише вечния мир" и "човечеството ще вярва едно учение", "религиите ще намерят обща цел и спрат споровете си." Вярно е, всичките създадени от д-р Мун организации се борят за Световен мир и обединение. Но има и нещо повече! Все повече изследвания установяват, че ученията му наистина носят практическо разрешение на най-основните и глобални човешки проблеми. Може би това се дължи на факта, че учението му наистина обединява Източните и Западните философии, както и науката и религията. Но тук стигаме до един блокиращ ни проблем - масовите сватби на Муун. Може би затова Нoстрадамус не е пропуснал да отбележи това като един от белезите.

Седмият знак даден от Нoстрадамус, определено се изпълнява само и единствено от Учителя Мун. Според пророка, където и да отиде той ще благославя семействата. Най-шокиращата от дейностите на преподобния Мун несъмнено са Международните Сватбени Благословии, които той прави навсякъде по света. Но не е ли удивително тогава, че посред културата на свободен секс, д-р Мун вдъхновява стотици милиони да участват в тези масови-международни бракосъчетания с единствената идея за "Световен мир чрез идеални семейства". Може би ще си спомним, че и Библията описва Второто пришествие във връзка с Голяма сватба на която всички са поканени. За това ли Исус предупреди, че ако "Поканените" (Християните), не пожелаят да дойдат "на сватбата", Бог ще трябва да изпрати ангелите да съберат хора от улиците. За това ли Исус предупреди, че колкото и голяма вяра да са имали, колкото и големи знамения да са вършели, християните ще бъдат наречени от него "Злодейци" ако не приемат този когото той е пратил? Мисля че да!

Предсказанията на Нoстрадамус доста добре се припокриват и с Корейските пророчества за Месията, дадени от преди хиляда години. Откриваме добро допълване на картината и от предсказанията на Ванга.

Нострадамус, Нострадамус предсказва Края на света, Предсказанията на Нострадамус за 2012
Предсказания на Ванга
БИБЛИЯТА ПРЕДСКАЗВА
За изграждането на Идеалния Свят на Мир и Любов
Предсказанията на Настрадамус
Източници:

Джон Хог, "Нoстрадамус и Милениумът" - 1992
Българско Библейско Дружество, "Святата Библия" - 2002
Посолство на Мира, "Корейски пророчества" - 2001
Пророчествата на Ванга, "Тайната на Ванга", "Така каза Ванга", "Живата вода на Ванга"
Корейските пророчества, "Кой е той: Месия, Матрея Буда или Второто пришествие"
2012 Предсказания 2012 Нострадамус 2012 Пророчество 2012 Апокалипсиса 2012 Предсказания 2012 Нострадамус 2012 Пророчество 2012 Апокалипсиса
Нострадамус, Нострадамус предсказва Края на света, Предсказанията на Нострадамус за 2012

3 коментара:

ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР said...

Нострадамус -
Нострадамус предрича,че в средата на 2028г трябва да бъде създаден нов източник на енергия.

Но ако човечеството не приеме воденето на новата Месиянска личност, тогава ще пламне въоражен конфликт. Точно 2012 година е ключова, дали човечеството ще тръгне към мир или разрушителна война.

При неизпълнение на човешката отговорност би могала да започне Трета световна война,която ще се иницира от 2010-а и ще завърши през октомври 2014-а. Отначало в нея ще се използват конвенционални оръжия,после-химически,накрая-ядрени.Радиоактовните частици ще превърнат Северното полукълбо в гробище.Малкото останали Живи хора ще страдат от кожни заболявания,включително и от рак.До 2016г Европа ще е почти напълно безлюдна. Този ужас ще продължи до 2025г.

Другият сценарии е Европа да бъде разкъсана от вътрешни войни между с нарастващото Мюсюлманско население. Само Месията може да спре и предотврати успешно тези конфликти. Дали човечеството ще се събуди от предсказанията на Нострадамус? Нострадамус твърдо вярва, че ще изберем мира.

Според пророчествата на Нострадамус към 2043-а световната икономика ще е в небивал подем, един от най-ефективните методи за лечение на различни заболявания ще е трансплантацията на изкуствени органи По това време ще бъде изградено първото селище на Марс.

Anonymous said...

Нострадамус - предсказания за 2012 година,
21.12.2012 - края на света според маите, Нострадамус е познавал и изучавал много астрологически предсказания, също и предсказания за Апокалипсиса.

Предсказания на Нострадамус. ... 21.12.2012 - края на света - 2012 година: Оказва се ще няма да има край на света. Според Джуна, Ванга, Тамара Глоба, Нострадамус и Библията. Дори Нострадамус предсказва, че ако видим двете големи супер сили (от студената война - която всъщност е Третата Световна война), от там на татък ще дойде мир и цветя ще разцъвтят.

Какво обаче твърдят митоветеи и неправилните тълкувания на Нострадамус? Предсказанията на Нострадамус се твърди, че предвиждали Третатта война да тръгва от Балканите през 1999г. Напротив, според Нострадамус, до 1991 г. Третата световна война (Студената) ще е вече приключила и човечеството вече ще трябва да приеме Месията на Второто пришествие. 1991 до 2000 година са последните от Апокалипсиса. До 2012 година човечеството ще трябва да разпознае Месията и последва воденето му. От там ще последва нова епоха на Мир, Единство, Просперитет. Антихристът надвесил зловещата си сянка над човечеството бе Червеният Комунизъм, а ужасяващите събития очаквани да разтърсят земята вече се случиха пред очите ни - 150 милиона невинни хора бяха избити от Марксистките Тоталитарни режими. Такова нещо не е имало в историята и не ще се и повтори. Сега вървим към установяването на Божият идеален свят на любовта и установяването на Културата на сърцето. Идващата епоха е епоха на духовно пробуждане, златен век в духовното разитие, издигане на семейните ценности. Аморалността която владееше 20 век скоро ще изчезне.

pisatel said...

Пращам ти програмата за семинара на 13 март, неделя. Може да поканите приятели. Таксата за семинара е 5 лв.
1-дневен семинар по Божествения Принцип, 13 март 2016 (Неделя)
10:00-11:00 Въведение и Принципи на Творението,
11:00-11:20 Кафе пауза,
11:20-12:20 Човешкото грехопадение,
12:20-13:00 Обяд,
13:00-14:00 Мисия на Месията,
14:00-14:20 Кафе пауза,
14:20-15:20 Паралели в историята,
15:20-16:00 Дискусия.
Виктор Мелещук-Москва;”С 23 марта по 3 апреля договорился с Болгарской стороной о моём приезде в Болгарию. Это служения по церквам”. Михаил Вашкевич-Болгария;”С большой радостью встретимся, успех и благополучие при посещении Болгарии; (xmastree)”. Радуюсь нашей будущей встрече, обезательно запланируй твои свидетельства в Объедининной Церкви на ул. Бенковски 25/каждая воскресенье от 10 часа/,и в Посольстве на мира/Ambassador for Peace/ каждый день от 18 часа; (handshake) http://www.bnptv.info/tv/index.php?option=com_content&view=article&id=425:2010-04-01-08-58-42&catid=64:kulturasp&Itemid=121
[05.03.2016 14:02:06] Виктор Мелещук: Пассажиры Номер документа Программа лояльности Номер билета

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger