ТЪРСЕТЕ СПАСИТЕЛЯ

Глава 6

Анализирайки оригиналите на текстовете, ние достатъчно подробно разгледахме какво се говори в пророческите източнице на Изток и на Запад за историята и съвременността, а също и узнахме факти, потвърждаващи достоверността на тези пророчества.

ТЪРСЕТЕ СПАСИТЕЛЯ

Ако следваме предсказанията, то денят на великите промени ще настъпи минимум след 4 години, а максимум – след 30 години.( Книгата е написана в края на 90 те години на ХХ век.) В този ден за хората ще започне строг Божий съд.

Еднородният Божи син, Небесния Светия, ще получи заповед от Създателя. В страната, която се намира на изток на континента, в южната част на полуострова, в самия център на Сеул , той ще постави своя щаб, откъдето ще издава заповеди на цялия свят. Отбирайки мъже и жени на доброто и опирайки се на този Божи народ, той ще се заеме да построи на земята Хилядолетно Царство. Това ще стане в април по лунния календар в 2000-2001 или 2024- 2025 години. Той ще излезне от рамката на царете на древните родови държави и управниците на съвременните държави, ще развие принципа на истинската любов и истинското семейство и, основовайки се на тях, постепено ще създаде всеобщ мир и идеална държава. Той ще стане Цар на царете и ще управлява в съответствие с духовните закони. Еднороден син на Бог, той ще получи от Твореца да бъде Негов представител и да осъществи Неговата воля на земята.

В четвърта глава на тази книга са дадени дванадесет критерии, на които трябва да съответствува Спасителят. Обаче няма ли някакви субективни и конкретни предсказания, свързани с неговото идване? Какъв всъщност е той?

Предсказанието за това е поместено на 65 страница в оригинала на Кьогам-юрок. Ето какво гласи то:

“ Ще се явят двама Святи. Спасителят е този от тях, който се яви не пръв, а втори. Неговата фамилия ще бъде скрита, когато той бъде изпратен на земята от Небето. Тази фамилия е Мун. Това послание воже да се разбере, само опирайки се на Книгата на променте. Ако го узнаят хора, които не трябва да го знаят, на Спасителя ще му бъде трудно да дойде, защото сърцата на хората в този свят са такива, че не обичат в нищо до отстъпват. По тази причина тайните пророчества отодавна са скривали главата и свивали опашка, сменяли са местата горе и долу и затуляли смисъла, за да може да ги разбере сомо човек, притежаващ мъдрост. Затова не ги откривайте на неразумни. Ако узнаят за тях глупави хора, ще стане повече безпокоство”.

Еднородния Божи син ще бъде тайно изпратен от Небето. Защо тайно? Отговор на това вече беше даден. Кой, в такъв случай, е Спастелят?

Фамилията му е скрита, когато той идва от Небето на земята, - Мун. Той ще се роди на север от 38-ия паралел, ще лежи в затвор, ще се подхвърля на много насмешки и нападки, ще избира съпружески двойки и ще дава Благословия на мъжете и жените на доброто, вярващи в Бог. Кой е той?

Нима това не е Сан-Мьон Мун, когото цялото човечество трябва да почита като свой Истински Родител?

Това за него свидетелдтвуват всички тайни пророчества, а истината е била скрита досега, като провиденческа тайна. Продължава >>>

1 Глава: Предговор
2 Глава: Корейските пророчески
3 Глава: Достоверност
4 Глава: Критерии за Спасителя
5 Глава: Целта на Месията

Татко наш, Който Си на Небето! Да се свети името Ти, да дойде Царството Твое, Да бъде Волята Твоя на Земята, кактно и на Небето. Амин.

0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger