БИБЛИЯТА

БИБЛИЯТА ПРЕДСКАЗВА


Второ пришествие: ЧРЕЗ РАЖДАНЕ
библията предсказва второ пришествие Исус Христос
Библията предсказва раждането на Меисиянска личност която ще промени света. Той ще се роди на Изток, ще бъде преследван, и Исус лично ще му предаде мисията си за спасението на света.Думите на самия Исус за Второто Пришествие
От думите на Исус в Библията можем да разберем, че при Второто пришествие, най-вероятно Христос ще бъде роден на земята. Както е предсказано, 
„И голямо знамение се яви...жена която щеше да роди... И тя роди мъжко дете, което ще урпавлява всички народи...” Отк. 12:5
С други думи Месията при второто пришествие ще изглежда различно и дори носи друго име, както се казва в Откровенията на Йоан, 
„И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.” Отк. 19:12 
Библията определено говори за нова личност с друго име, а не самия Исус. Исус заявява на пророка, че ще предаде мисията си на друг, който ще се роди без първороден грях? В Йоан 14:16 Исус загатва точно за това: 
„И Аз ще поискам от Отца си и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки.” 
Исус пояснява и защо трябва да дойде друг: 
„Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойе Онзи (Господаря на Второто пришествие), Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина”. 
Следователно, при Второто пришествие ще се роди дете със друго име на което Исус ще даде своята мисия, и което ще израсне, ще победи и разкрие пълната истина пред света, която Исус тогава не е разкрил понеже хората не са били готови за нея.

Исус предава Месиянската си мисия на друг
Можем ли да бъдем сигурни, че това наистина ще стане. Тези думи на Исус, дадени в откровение на пророка Йоан, са още по категорични. 

„И на този който победи и който... върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както Аз получих от Своя Отец. И ще му дам зорницата” (Отк. 2:26-28). 
Тук става ясно, че ще се появи друга безгрешна личност като Исус ("който върши дела чисти като Моите"), и че самия Исус ще му даде същата мисия ("както аз получих от Своя Отец"), което е Месиянската мисия ("да управлява всички народи с желязна тояга").

Да Исус е еднородния Син на Бог, и няма друго име, чрез което да идва спасение до идването на Второто пришествие. Но такъв човек ще се появи и самият Исус ще го помаже за Цар на народите (Помазаник - на гръдски Христос, на Арамейски Месия). 


И в двата цитата, Отк. 2:26-28 (този на който Исус ще даде същата мисия, както Той е получил от Отца) и Отк. 12:5 (появата на момче което от раждането си има връзка с Бога), става дума за една и съща личност, (този "който ще управлява всички народи в желязна тояга" - Господаря на Второто пришествие).

Библията обещава нова и пълна истина
Когато господа на Второто пришествие дойде, той ще разкрие обещаната от Библията пълна истина. Самата Библия заявява, че в нея не е разкрита цялата истина, „сега знаем частично и виждаме като в мъгла.” Когато дойде пълното разбиране, частичното ще отпадне, обяснява апостол Павел в Коринтяни 13:8-12. 


Проблемът е, че както винаги в историята, когато сме се хванали за частичното, не искаме да пуснем и да приемем пълното. Светлината на Новия завет бе по-силна от тази на Стария завет, но хората хванати за старото не можаха да я приемат. Така и светлината на пълната истина ще надмине тази на досегашните разбирания, но дали сърцата ни ще се освободят за да я приемат? 

Затова Исус предупреди, "Ново вино се налива в нови мехове". С други думи, християните може да се окажат 'стари мехове' неспособни да приемат учението на Второто пришествие. Разбира се, само тези които са "будни и бдят и се молят ще предстоят пред него", демек ще го разпознаят. И това вече се случва:

Нови откровения за връщането на Христос
Много хрисияни получават директни откровения и водене относно завръщането на Христос. Тези откровения обаче, предизвикват традиционното разбиране за връщане на облаците. Според тях, веднага след появата на "Червения змей" (комунизма), на Изток ще се роди дете, което ще израстне и донесе спасението на света и поведе хората от всички раси, култури и религии към изграждането на Божието царство на земята. Тези нови откровения, макар и трудни за приемане, са здраво основани и на Библейските предсказания:

Изводи от Второто пришествие на Илия
Ако разгледаме Второто пришествие на Илия, става най-ясно, как Бог работи и как Христос ще се върне. Тъй като второто идване на Илия е трябвало да представлява завръщане на възкачилия се на небето Илия, хората са очаквали и вярвали, че Илия несъмнено ще слезе от небето. Но Исус ясно заявява, че Йоан Кръстител, който се е родил на земята, е Илия (Мат. 11:14; 17:13). Фактът, че Второто идване на Илия се осъществява, чрез Йоан Кръстител не означава, че самия Илия се е родил отново, като Йоан Крътител. Илия е в духовния свят и е помагал на Йоан, който е имал същата мисия на земята (Лук. 1:17). Ето защо, въпреки че мисията е една и съща, личността е различна и с ново име. 


Библията предсказва провал на християните да приемат
Възможно ли е тогава днешното християнство да отрече Библията, да се обърне срещу волята на Исус, като отхвърли този Помазан от Исус за Месия на Второто Пришествие? Да самия Исус предупреждава за това. Исус пита, 

„Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” 
Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде, 
„Човешкия син ще се завърне като крадец в ноща.”
Когато детето се роди на земята само избрани ще знаят, чрез откровения, докато останалите, дори и християнските лидери може да са в тъмнина. По тази причина те със сигурност могат да се обърнат срещу Него и вместо първите спасени да станат преследвачи и да критикуват Господаря на Второто Пришествие, поради невежеството си. 

За това Исус казва, че ще им заяви, 
„Махнете се от мене вие злойци...” 
въпреки че тяхната гордост и сигурност за спасение е в думите им, „Не в твое ли име пророкувахме и говорехме езици, и проповядвахме”. В момента в който те се обърнат срещу този, който Исус е пратил, те автоматически стават най-големите злодеици в очите на Бог.

В Йоана 16:12 Исус казва, 
„Имам още много неща да ви кажа, но сега не можете да ги понесете. А когато дойде оня (Господаря на Второто Пришествие), тогава Духът на истината, ще ви упътва за всяка истина, защото няма да говори от себе си.” 
Но дали тогава ще искаме да чуем който носи тази истина, или както винаги е било в историята, пророците ще останат неразбрани и преследвани и ние лековерно ще отхвърлим истината.

Исус призовава Сан Мьон Мун на 15 г. възраст
Може ли някои да се нарече истински християнин, ако тръгнем срещу волята на Исус. Преподобния Мун е започнал да комуникира с Исус и с Бог още на 15 годишна възраст. Самият Исус го призова многократно да приеме тази мисия и доведе изпълнението на Божията воля на земята. Ако не знаем защо Исус е призовал Сан Мьон Мун да изпълни ролята на Господар на Второто Пришествие, можем да попитаме самия Исус. 

Разбира се много по-лесно е да заплюваме Исус в лицето и да кажем, „аз не мога да приема че ти работиш с кореец, аз не съм очаквал второто пришествие така.” Библията предупреждава, че Бог върши нещата не по начина по който ние ги очакваме, но ние винаги мислим, че знаем по добре от Бог. Трудно ни е да се смирим и да питаме искрено самия Исус, какво мисли той. Трудното е да имаме търпение и постоянство докато той ни отговори. Прочети пълния текст
библията предсказва второ пришествие Исус Христос

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger