БИБЛИЯТА ПРЕДСКАЗВА

Тълкувание на Библията: Второто пришествие, разясняване на Библейските
Второ пришествие: ЧРЕЗ РАЖДАНЕ

Библията предсказва раждането на Меисиянска личност която ще промени света. Той ще се роди на Изток, ще бъде преследван, и Исус лично ще му предаде мисията си за спасението на света.

Библията обещава нова и пълна истина
Както самата Библия заявява, че в нея не е разкрита цялата истина, „сега знаем частично и виждаме като в мъгла.” Така че е не-библейско да се каже че Библията е пълната истина, понеже тя самата твърди, че не е. Когато дойде пълното разбиране, частичното ще отпадне, обяснява апостол Павел в Коринтяни 13:8-12.

„Защото сега отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но когато дойде пълното, това, което е частично, ше се прекрати... сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице в лице; сега познаваме отчасти, а тогава ще познаем напълно.”
Проблемът е, че както винаги в историята, когато сме се хванали за частичното, не искаме да пуснем и да приемем пълното. Светлината на Новия завет бе по-силна от тази на Стария завет, но хората хванати за старото не можаха да я приемат. Така и светлината на пълната истина ще надмине тази на досегашните разбирания, но дали сърцата ни ще се освободят за да я приемат?

Нови откровения за връщането на Христос
Много хрисияни получават директни откровения и водене относно завръщането на Христос. Тези откровения обаче, предизвикват традиционното разбиране за връщане на облаците. Според тях, веднага след появата на "Червения змей" (комунизма), на Изток ще се роди дете, което ще израстне и донесе спасението на света и поведе хората от всички раси, култури и религии към изграждането на Божието царство на земята. Тези нови откровения, макар и трудни за приемане, са здраво основани и на Библейските предсказания:

Изводи от Второто пришествие на Илия
Ако разгледаме Второто пришествие на Илия, става най-ясно, как Бог работи и как Христос ще се върне. Тъй като второто идване на Илия е трябвало да представлява завръщане на възкачилия се на небето Илия, хората са очаквали и вярвали, че Илия несъмнено ще слезе от небето. Но Исус ясно заявява, че Йоан Кръстител, който се е родил на земята, е Илия (Мат. 11:14; 17:13). Фактът, че Второто идване на Илия се осъществява, чрез Йоан Кръстител не означава, че самия Илия се е родил отново, като Йоан Крътител. Илия е в духовния свят и е помагал на Йоан, който е имал същата мисия на земята (Лук. 1:17). Ето защо, въпреки че мисията е една и съща, личността е различна и с ново име.


Думите на самия Исус за Второто
ПришествиеОт думите на Исус в Библията можем да разберем, че при Второто пришествие, най-вероятно Христос ще бъде роден на земята. Както е предсказано,
„И голямо знамение се яви...жена която щеше да роди... И тя роди мъжко дете, което ще урпавлява всички народи...” Отк. 12:5
С други думи Месията при второто пришествие ще изглежда различно и дори носи друго име, както се казва в Откровенията на Йоан,
„И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.” Отк. 19:12
Библията определено говори за нова личност с друго име, а не самия Исус. Възможно ли е Библията наистина да предсказва това? Възможно ли е Исус наистина да предаде мисията си на друг, който ще се роди без първороден грях? В Йоан 14:16 Исус загатва точно за това:
„И Аз ще поискам от Отца си и Той ще ви даде друг Утешител, за да бъде с вас вовеки.”
Исус пояснява и защо трябва да дойде друг:
„Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега. А когато дойе Онзи (Господаря на Второто пришествие), Духът на истината, ще ви упътва към всяка истина”.
Следователно, при Второто пришествие ще се роди дете със друго име на което Исус ще даде своята мисия, и което ще израсне, ще победи и разкрие пълната истина пред света, която Исус тогава не е разкрил понеже хората не са били готови за нея.

Исус предава Месиянската си мисия на друг
Можем ли да бъдем сигурни, че това наистина ще стане. Тези думи на Исус, дадени в откровение на пророка Йоан, са още по категорични.

„И на този който победи и който... върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както Аз получих от Своя Отец. И ще му дам зорницата” (Отк. 2:26-28).
Тук става ясно, че ще се появи друга безгрешна личност като Исус ("който върши дела чисти като Моите"), и че самия Исус ще му даде същата мисия ("както аз получих от Своя Отец"), което е Месиянската мисия ("да управлява всички народи с желязна тояга").

Да Исус е еднородния Син на Бог, и няма друго име, чрез което да идва спасение до идването на Второто пришествие. Но такъв човек ще се появи и самият Исус ще го помаже за Цар на народите (Помазаник - на гръдски Христос, на Арамейски Месия).


И в двата цитата, Отк. 2:26-28 (този на който Исус ще даде същата мисия, както Той е получил от Отца) и Отк. 12:5 (появата на момче което от раждането си има връзка с Бога), става дума за една и съща личност, (този "който ще управлява всички народи в желязна тояга" - Господаря на Второто пришествие).

Библията предсказва провал на християните да приемат
Възможно ли е тогава днешното християнство да отрече Библията, да се обърне срещу волята на Исус, като отхвърли този Помазан от Исус за Месия на Второто Пришествие? Да самия Исус предупреждава за това. Исус пита,

„Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?”
Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде,
„Човешкия син ще се завърне като крадец в ноща.”
Когато детето се роди на земята само избрани ще знаят, чрез откровения, докато останалите, дори и християнските лидери може да са в тъмнина. По тази причина те със сигурност могат да се обърнат срещу Него и вместо първите спасени да станат преследвачи и да критикуват Господаря на Второто Пришествие, поради невежеството си.

За това Исус казва, че ще им заяви,
„Махнете се от мене вие злойци...”
въпреки че тяхната гордост и сигурност за спасение е в думите им, „Не в твое ли име пророкувахме и говорехме езици, и проповядвахме”. В момента в който те се обърнат срещу този, който Исус е пратил, те автоматически стават най-големите злодеици в очите на Бог.

В Йоана 16:12 Исус казва,
„Имам още много неща да ви кажа, но сега не можете да ги понесете. А когато дойде оня (Господаря на Второто Пришествие), тогава Духът на истината, ще ви упътва за всяка истина, защото няма да говори от себе си.”
Но дали тогава ще искаме да чуем който носи тази истина, или както винаги е било в историята, пророците ще останат неразбрани и преследвани и ние лековерно ще отхвърлим истината.

Исус призовава Сан Мьон Мун на 15 г. възраст.
Може ли някои да се нарече истински християнин, ако тръгне срещу волята на Исус. Преподобния Мун е започнал да комуникира с Исус и с Бог още на 15 годишна възраст. Самия Исус го призова многократно да приеме тази мисия и доведе изпълнението на Божията воля на земята. Ако не знаем защо Исус е призовал Сан Мьон Мун да изпълни ролята на Господар на Второто Пришествие, можем да попитаме самия Исус.

Разбира се много по-лесно е да заплюваме Исус в лицето и да кажем, „аз не мога да приема че ти работиш с кореец, аз не съм очаквал второто привествие така.” Библията предупреждава, че Бог върши нещата не по начина по който ние ги очакваме, но ние винаги мислим, че знаем по добре от Бог. Трудно ни е да се смирим и да питаме искрено самия Исус, какво мисли той. Трудното е да имаме търпение и постоянство докато той ни отговори.

Лично сведетелство от Бог
Един ден Бог ме грабна в духовния свят и чух Ангелите и Светиите да казват, „Ето това е Месията, и през целият ти живот те подготвяхме само за това, за да можеш да го приемеш и следваш.” Когато се възвърнах на себе си, краката ми трепереха, а на никой друг не можех да кажа. Кой щеше да ме разбере. До мен седяха хора но те не биха могли да разберат. Тогава разбрах цитата, „двама ще бъдат на едно легло, на една нива... единия ще е грабнат, а другия не.” Какво мислите направих? Отидох в стаята си, плаках и се молех, „Небесни Татко знам че ти ми казваш това, но аз не мога да го приема.” Аз си исках месия на облаците. Не ми харесваше Божият начин. Но Библията и в това ме опроверга. В Откровение 17:15 става ясно, че водата символизира множествата грешни хора, а облаците, пречистените, отделени от грешното и подготвени да приемат Второто Пришествие. Да Исус казва, че ще доиде отново на облаци, но както в Ефисяни става ясно, отнася се за „облаци от свидетели”, пречистените от грешното общество, които имат чисто и искренно търсещо сърце, за да могат да разберат и приемат Второто Пришествие.

Много обаче ще отхвърлят да чуят
Да поради грешната си природа сме по-склонни и по-бързи да съдим. И на мен ми бе страшно трудно да повярвам и разбера това и други откровения, които Бог ми даде за преподобния Мун. Сега разбирам защо и на Йоан Кръстител, въпреки многото откровения му е било трудно да приеме Исус, и така и не е го е последвал.

Напротив, учениците на Йоан, както на няколко места в Библията пише, са спорели с апостолите, че Йоан е по-велик. Дори след разпъването Йоанитите са основни критици и преследвачи на ранните християни. По същата причина Исус пита, „Когато той (Господаря на Второто Пришествие) дойде, ще намери ли вяра?” Той ни предупреждава, че Второто Пришествие ще дойде „като крадец в ноща.” Но както и на Евреите по времето на Исус им е било по лесно и угодно, поради тяхната грешна природа, да чакат чудодейно идване от небето, така и днес, ние християните, предпочитаме да очакваме чудодейни явления на облаците. Както и фарисеите и ние егоистично предпочитеме да смятаме, че спасенеито е само за нас християните. Така че да не се учудваме, че както Исус порица фарисеите, и ние християните може да се окажем не спасени, а порицани. „Махнете се от мене вие злодейци...” е по-очакваното обръщение на Исус към тези, които заявяват, „Не в твое ли име пророкувахме и говорехме езици, и проповядвахме.” Да, точно така ще стане, ако не познаем Господа на Второто Пришествие, а както и Фарисеите станем негови гонители и само четем и разпространяваме фалшиви слухове за него вместо сами да отидем и да проверим.

Второто Пришествие чрез раждане
Исус предсказва недвусмислено, „И на този, който победи ... за да върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите.” Че кой може да победи сатанинските сили и да е чист и безгрешен като Исус, ако не е роден безгрешен? В глава 12 Откровение прексказва и раждането на момче, което от рождението си има връзка с Бога. „И ето жена бременна и тя ще роди мъжко дете... което от раждането си бе грабнато и занесено при Неговия престол.” Да, Откровение предсказва раждането на безгрешно дете и то „ще управлява всички народи с желязна тояга” (Отк.12:5). Това дете ще бъде Месията, Господаря на Второто Пришествие което идва да управлява всички с желязната тояга, символ на Божията правда.

Ако се върнем на цитата от Откровение 2:26-28, разбираме че се отнася за същия човек, „който победи ... за да върши дела, чисти”, като тези на Исус, и на когото Исус ще даде „власт над народите.” Той явно ще дойде не на облаци, както ние сме очаквали, а ще се роди, и когато порасне ще изпълни месиянската роля. Той ще „управлява с желязна тояга... както и Аз съм получил от Своя Отец” заявява Исус.

„И ще му дам зорницата (символ на новата истина),” завършва цитата. Явно той ще е, който ще разкрие пълната истина, така че да видим и разберем, не частично, като сега, а „лице в лице” (1Кор 13:12) Колкото и да ни е трудно да приемем, че Исус ще предаде Месиянската си мисия на друг, който победи и е чист като него, това е предсказано и ще стане. Дали ни харесва това да е Сан Мьон Мун или не, не променя нещата, след като Бог е решил така. За нас остава да се молим да разберем, и може би да си препрочетем Библията оттърсвайки се от натрупаните за 2000 години човешки разбирания за нея. Важно е не коя деноминация как го разбира, а как Бог го разбира. А Бог няма да се провали да ни отговори, ако искрено се молим и търсим. „И бдете и молете се, за да предстоите пред Него”, казва Исус за Второто Пришествие. Въпросът е искате ли да разберете кой наистина е той?Прочетете още за Второто Пришествие, за Преп. Сан Мьон Мун, неговата биография и Небесната Библия.

Тълкувание на Библията: как ще дойде Второто пришествие, разясняване на Библейските текстове

2 коментара:

ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР said...

Къде в Библията пише, че Мун (Муун) е месията? Вярно ли е, че д-р Мун е Месията? (Сан Мьон Муун)

Вярно е! Библията казва, че Той идва с ново име, което никой не знае. То ще бъде разкрито само на избраните - подготвените.

Библията е категорична, че "Мун" е месията. В откровения 19 глава се казва, че името му ще е "Божието слово" ("Мун" на корейски).

Нострадамус дава същото име за идващия месия, но той споменава директно думата "Мун". Нострадамус споменава "Мун" и "последователите на Мун", които ще бъдат много преследвани, и че по това ще разпознаем, че той е Месията.

Библията е категорична, че при второто пришествие Месията ще се роди на Изток (в Ориента - жълтата раса).

Учението и новината за Месията ще гръмне като светкавица, чрез медиите, от изток до запад. Но в Откровения 19 глава, става ясно, че хората няма да го приемат, а точно обратното, управниците на този свят ще го преследват - "воюват срещу него". Същото се споменава и в Лука, че "Преди да бъде приет, Той ще бъде отхвърлен от това поколение".

ФЕДЕРАЦИЯ ЗА МИР said...

Авторът е уцелил истината, сам нашият Господ Исус Христос е казал, че ще даде Мисията си на друг.

Да, само със Святият Божий Дух, Който ще ни води да разпознаем Господа на Второто Пришествие. Но тесен е пътя и малцина Християни имаха отворено сърце за откровенията, че Учителя Мун е изпратен от Исус.

Господ Исус Христос казва - "Аз съм пътят, и истината, и живота; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене" до идването на Второто Пришествие. Без да приемат Второто Пришествие християните ще отпаднат от Божията благодат.

Когато Той се "роди"(Откр. 12:5) при Второто пришествие, с "ново име" (Откр. 19:12)... Това име и месиянската му мисия ще бъде разкрита само на тези, бдящи и с отворени сърца. Но болшинството Християни не бдят, не се молят да го разпознаят и биха заплюли дори Исус, ако слезне и им каже, че е предал мисията си на Учителя Мун.

Да, за това тезногледие, на Християните ще ни бъде потърсена сметка. Затова е писано, че "Поканените" (Християните) няма да приемат и да дойдат на Сватбата. Писано е че на най-вярващи, вършещи чудеса християни, Бог ще ги отхвърли като "Злодейци".

Матея 24:4-5 "Исус в отговор им каза: Пазете се да ви не заблуди някой;" Не слушайте пасторите, а се молете Святия дух да ви разкрие.

"Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на Човешкия Син." Месията се ражда на Изток, в Корея, и с медиите и словото, като светкавица е видян от всички, но както е писано в Откровенията на Йоана, той не е веднага приет, а отхвърлен и гонен. Пише, че "управниците на този свят се надигат да войуват срещу него.

Фарисеите смятаха, че Исус и последователите му изопачават Словото Божие, но за това си получиха според делата им в Холокоста. Нека Бог се смили над нас Християните!

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger