ЦЕЛТА НА МЕСИЯТА

ЦЕЛТА НА ПОЯВЯВАНЕТО НА СПАСИТЕЛЯ

1.Спасителят идва във рвреме на велики промени


Изследвайки фактите, приведени по-горе, ние виждаме, че всичко случвяща се в природата и в човешката история, зависи от провидението на Създателя.И тъй, да разгледаме известните факти, свързани с катаклизми, имащи място в историята на няшата планета, основа на нашето съществуване.

1) Градът на инките, построен от каменни блокове, теглото на всеки от които превишава 100 тона.

2) Тайната на великата цивилизация на древните инки, изгубена в Андите.

3) Животът на чергарските народи, населяващи пространствата на пустинята Сахара, която по това време е била зелен оазис, в V1-11 хилядолетия преди новата ера. Сега следите на тези народи се губят.

4) Стената на първия споменат в историята град Иерихон,който е възникнал преди 9000 години. Сега тя се намира на дълбочина 17 метра под земята.

5) Гибелта на високоразвитата цивилизация на маите, процъфтявала сред тропическите гори на полуостров Юкатан в Централна Америка.

6) Загадката с камменните статуи на остров Пасха и свързаното с тях предположение, че някога в южната част на Тихи Океан е имало континент.

7) Тайната на планината Еверест, на мястото на която в древността е имало морско дъно.

8) Намирането на върха на Хималаите раковини на мекотели и кости от риби.

9) Повествованието на Платон за легендарната Атлантида.

10) Потопът по времето на Ной – факт, който и до сега поставя много въпроси.

11) Пластове каменни въглища, намерени в Сибир, в Аляска и в други райони на вечна замръзналост.

12) Труповете на маманти, приличащи на слонове, с бивни дълги до три метра, намерени в сибирските вечни ледове. Животните са били замразени и затова са се запазили в първоначалния вид. Тези, а също и намерените голями купища вкаменели кости и зъби свидетелствуват, че по време на съществуване на земята са ставали значителни геологични изменения с нейната повръхност, имащи катастрофичен характер.

От всичко гореказано следва, че са ставали многократни предвижвания на земната кора. Освен това, най-новите изследвания в областта на геологията, физиката, археологията показват, че ледник е имало и там, където сега се намира тропически пояс и в райони, близки до екватора. През послидния милион години е имало най-малко 16 подобни катаклизми, а през цялата история на съществуване на земята – повече от стотици пъти.

По какъв начин са изчезнали народите, достигнали някога най-висока степен на цивилизация,но оставили след себе си само развалини?Каква е целта, към която се е устремила науката на ппрага на ХХ1 век?Има ли гаранция, че цивилизацията, създадена от нас, няма да изчезне по същея наин, оставяйки след себе си само загадки? Историята се повтаря.

Ще настъпи време и на земята пак ще се разразят катастрофи. Кой ще оцелее тогава? Кой ще спаси цялото човечество? Отговорите на тези въпроси знае само Творецът, Съществуващ на Небето, Който е създал този свят.

2. Съдбата на човечеството и отговорната мисия на народите на Корея и Япония

Геофизиците създадоха теорията, в съответствие с която с периодичност 7000 години на земята стават грандиозни предвижвания на литосферата. Ако това се случи, няма гаранция че ще остане нещо живо на земята, включително и човек. Трудно е даже да се представим бедствията, с които ще се сблъска човечеството тогава. Но и това не е всичко! Използуватето на атамната енергия, продукт на съвременната наука, с която ние така се гордеем, представлява опасност за съществуването на човека. Не си ли копаем ние сами гроба? Счита се, че натрупаните ядрени оръжия стигат да се унищожи човечеството повече от сто пъти и при това голямо количество от него ще остане неизползувано. Страшно е даже да си помислим, какво ще стане, ако в резултат на земетресение или пожари, предизвикани от природни катаклизми, стане детонация и взрив на ядрените боеприпаси.

А колко много химическо и бактериологично оръжие има натрупано!

Човечеството, изглежда, е станало жертва на дяволски заговор и само си копае гроба. Може ли нашият Създател,Нелбесният Бакща, спокойно да гледа как Неговите възлюбени деца вървят по пътя на смъртта? Разбира се не.

Затова Той е изпратил на земята Своя еднородин син, Спасителя. Но синът не може да извърши делото на спасение сам, а трябва да срещне съпруга, подготвена му от Небето, да встъпи с нея в брак. Те кще създадат семейство, ще родят деца и, обединявайки силите си, като съпружеска двойка ще изпълнятсвоя дълг – мисията на спасение, възложена им от Небесния Родител. Така ще се изпълни Небесния Закон.

Както беше обяснено по-горе, за това се говори в пророческите корейски манускрипти, изхождайки от концепцията ин-ян, която е в основата на цялото творение. Невъзможно е да родиш деца, без да встъпиш в брак. А без деца не можгеш да станеш родител.

Обаче каква жена трябва да стане съпруга на еднородния Божи син? От гледна точка на Небето, спътничката на еднородния син трябва да е същество със световна важност, но от човешка гледна точка тя може да бъде незабележителна личност. Жената на първородния син на Създатела трябва да бъде първородна дъщеря. Коя е тя?

В съотвитствие с универсалната конципция ин- ян еднородна дъщеря се явява островна страна, разположна на югоизток, - Япония. Във втора глава разгледахме принципа, според който Корея може да се счта за старши син, а Япония – старша дъщеря. Следователно Корея и Япония са родители на човечеството.

В какво се състои отговорността на родителите? Разбира се не само в това да родят деца и да ги захвърлят на произволо на съдбата. Те трябва да обичат децата си, да ги хранят, да ги обличат, да ги възпитават. В това е тяхната отговорност и спасетиета на децата им. Корея и Япония трябва да изпълнят тоя свой дълг. В трета точка на четвърта глава от тази книга беше приведено пророчеството на Настрадамус: “ В страната на слънцето ще възвеличаят закона на великия Месия (Спасителя)”. Какво се разбира под “страната на слънцето”? Без съмнение това е Япония.
Япония трябва със своята любов да защити цялото човечество и да го възпшта, което е майчинският и дълг. Ако тя го изпълни, Небесният Закон на Спасителя ще бъде възвеличан и разпространен по всички страни, които са в положение на деца. Това зночи, че Япония, приемник на Небесния Закон, ще стане ведуща страна в света. (Небесният Закон е закон на мира в цялия свят. Япония, ставайки съюзничка на Спасителя и страна, носеща на света Небесния Закон, ще бъде ведуща държава, възглавяваща човечеството по пътя на мира. В този случай тя ще получи опрощение но историческите си грешки и ще получи спасение. Законът на мира в цялия сват е намерил своето отражение в конституцията на Япония).

По-нататък пророчеството на Настрадамус гласи: “ От великия Хермес ще се появи един от съюза”. Това значи, че ако старшият син на Бог не намери в Хервмес своя съюзник, ще му бъде много трудно да осъществи спасение. Какво е това Хермес?

В гръцката митология Хермес е Бог-покровител на търговията и на икономическата дейност. В такъв случай “ съюзник от Хермес” е страна, която в своята търговия и икономическа дейност се е ползувала от покровителството на Небесните сили и е станала една от водещите държави в света. Несъмнено тази островна държава е Япония. Ако Япония не съумее да стане съюзник на Спасителя, който ще дойде в Корея, съдбата и не може да се предскаже. Само ако тя подкрепи осъществи намеренията на еднородния Божи син, Божията воля ще бъде изпхълнена. В това се заключава отговорната мисия на Корея и на Япония в очите на Бог.

3. Към мир в цялия свят по пътя на любовта

Какво е това любов? На този въпрос всеки ще отговори посвоему. Има много различни типове любов, всички не ще изброиш: любов между мъжа и жената, родителска любов, любов между братя и сестри, любов-дружба и т.н. Но в основата на всяка любов лежи уважението.
Любов без уважение не е нищо повече от лъжа и лицемерие. Срещайки жалък просяк и помагайки му от съжаление, ние проявяваме съчувствие, което е сродно с любовта, но не е любов в истинския смисъл на думата. Начало на истинската любов е любовта мажду родтели и деца. Тя се появява в сърцето на родителя, обичащ своето дете и в сърцето на детето, обичащо своите родители. Това е единствената изначална любов. Любовта на родителите е непрестанно желание да дават. В ня няма и сянка от стремеж да получават каквата и да е компенсация.
След това по значимост са съпружеската любов, братската любов в отношенията на кръвното родство. Любовта между члреновете на семейството е още един вид абсолютна любов, основана на нравствени

принципи. Обаче висше самопожертвуване се проявява в друго. Нравственият закон свръзва в едно членовете на една семейство, но до него съществува още едносемейство, основана на същите принципи. Между двете семейства има взаимно уважение и те се разплащат със сърцата. Такива групи семейства създават общество, държава и в крайна сметка – човечеството. Такъв свят ще бъде сфера на любовта, даващ възможност да се постигне всеобщ мир. В такъв свят сърцата на хората са единни.

Мир в цялия свят е невъзможен без истинска любов с основа в семейството, където нравствените устои укрепват отношенията между крйвните роднини. Такъв порядък не оставя никаква пукнатина за прпоникване на демона на злото, ненавистта или ревността.

Истинската любов се развива в отнашенията между роднините и насочва обществото, държавата и цялото човечество към мир в цялия свят.

Корейските тайни предсказателни манускрипти съобщават, че Спасителят , който ще се яви в последните дни, постепено ще доведе човечеството до всеобщ мир. Ще настъпи рай на земята. Пророчествата казват, че логиката на философията на истинската любов и истинското семейство, която Спасителят ще разпространи по всички общества, по всички страни, по цялия свят, ще бъде достойна за възхищение. Записано е, че тази философия хората ще възприемат още преди раждането си и благодарение на нея постепино ще създадат идеалния свят.

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

ЦЕЛТА НА МЕСИЯТА

0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger