ТОЙ ЛИ Е? МЕСИЯТА

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА7 глава: Той ли е?

Всички пророчества описани в Корейските манускрипти доста близко се допълват и покриват с пророчествата на Библията и тези на Настрадамус. Те описват човек от Изток, преследван и неразбиран, хвърлян в затвора, носещ новата истина, възобновяващ семействата и главното идващ под името Муун. Настрадамус също говори за Муун и последователите на Муун, който ще обедини религиите срещу червеното (Комунизма). Според Настрадамус той ще благославя семействата и бъде свързан с птица (съпругата на д-р Мун носи името на птица). Библията пък казва, че той идва с ново име което никой не знае, и че ще се роди точно след появата на Червения Змей (Комунизма 1917 г.), на което Сан Мьон Муун, роден 1920, също отговаря. Неговото име се казва в Откровения 19 глава, е "Божието слово", което е значението на името "Муун" съставено от ирогрифите за "Бог" и "Човек" означаващо "Словото дадено от Бог на човека" или "Божието слово", точно както Библията предсказва. Пак в Откровение 19 глава, Библията говори за това, че лидерите на този свят ще се надигнат срещу него. Муун изпълнява и това бивайки преследван и обвиняван фалшиво по целия свят. Самия Исус заявява, че деня във който славата на Господаря на Второто пришествие ще изгрее над всички от исток до запад ще дойде едва след като той бъде много преследван и гонен от това поколение. Ето защо сериозно трябва да се замислим и да изследваме живота и дейността на преподобния Сан Мьон Муун.

Леонардо да Винчи също оставя за поколенията невероятни записки с непубликувани предсказания. Едва сега - през двадесет и първи век - човечеството започва да осъзнава дълбочината и силата на неговите пророчества, предсказали събития за векове напред - събития, на които ние сме очевидци или които за наш ужас биха могли да се случат. Да вникнем в словата на Ванга, Глоба, Настадамус и Леонардо и да осъзнаем великата сила на непреходността! Жевеем и дишаме същия въздух с Месиянската личност на Второто пришествие! Хората в света не знаят това, точно както е предсказано. Женят се, развеждат се, а не осъзнават, че ако не последваме воденето на тази личност ще последват невероятни бедствия и голяма част от населението може да загине.

Живот на Любов за Бог и Човечеството
15 годишен, Исус му се явява и го моли да приеме мисията за спасението на чвовечеството, точно както Исус предсказва, "И натози който победи и върши дела чисти като моите ще дам... както аз получих от Отца". За 20 години той създава световен фундамент и работи усилено за обединението на религиите точно както е предсказано, "Ще обедини религиите срещу червеното (Комунизма)".

Чрез основаните от него Вашингтон Таймс и организацията за "Победа над Комунизма" Муун се превръща в основната сила за мирната победа над Комунизма. Милиони обществени, политически и религиозни лидери биват образовани от организацията му за Победа над Комунизма. Но това му донася огромно преследване и неразбиране. В живота си той е хвърлян 6 пъти в затвори от различни правителства без да носи никаква друга вина освен желанието му да изпълни Божията воля.

Той ще носи Благословия на семействата

Въпреки неимоверното преследване и критика милиони биват вдъхновени от него да създадът семейства изпълнени с истинска любов и възпитат децата си в живот за другите. Той става известен с Международните Свадби на които благославя милиони семейства. Точно в културата на свободен секс където младите не слушат дори и родителите си, д-р Муун бе предпочитан от милини като съветник при избора си на брачен партньор, и то въпреки огромната негативност, и обвинения за секта. Дори и най-големия скептик или критик би трябвало да се замисли как това би било възможно ако Божията ръка не бе зад всичко това. Не само Корейските манускрипти предсказват, че той ще съчетава много семейства, самата Библия заявява че Второто пришествие може да се сравни с Голяма Свадба на която поканените (Християните) може и да не пожелаят да дойдът, и тогава Бог ще трябва да събере хора невярващи и от всички религии на тази свадба. Да не би да става дума точно за Свадбите на Мун, които са точно между-религиозни, между-народни и между-расови.

Живота му е пример за това какво е способен да постигне човек отдал се напълно като инструмент на Бог. През 2004 сената на САЩ връчва на д-р Муун почетна награда за Мир. За много би било постижение да изградят в живота си дори един университет, а преподобния Муун създава повече и от това на което са способни правителства. Той е основал и спонсорирал десетки университети, институти, организации и бизнеси... всичките целящи постигането на Божия идеален свят.
.
Модел на Истинско семейство и Истински родители
Често наричани Истински Родители, със съпругата му, Хак Ча Хан Мун, те има 14 деца и вече над 30 внука. Всички те са посветени на същата цел и визия за установяване на Божия Идеален свят на земята. Д-р Муун няма лична собственост и не е оставил наследство на децата си. Всичко което е създал чрез усилията на живота си е оставил в полза на човечеството за изграждането на бъдещия свят на мир, хармония и любов. Живеем в невероятено време, на прага да осъществим идеала заради който Бог ни е създал.
.
Плода на живота му, фундамент за бъдещия свят на мира
До днес организациите и лидерите бяха неспособни да разрешат световните конфликти и да постигнат мир. За да обнови ООН и предствави ново ниво на лидерство към изграждането на бъдещия свят, Д-р Муун основа Федерацията за вселенски мир през 2005 г. Тя става една от водещите световни сили на Мира. Федерацията за Мир ще съсредоточи усилията на световните лидери, учени и специалисти за ефективното разрешаване на настоящите глобални проблеми и светлото бъдеще на човечеството.

Целта е да живеем в свят на мир и любов
Д-р Муун заявяв че ще изгради Небесното царство на земята. В бъдещия свят ще разгърнем уникалния си потенциал и таланти... корупцията и войните ще изчезнат, семейството ще се цени, любовта ще стане саможертвена и истинска а не егоистична и нетрайна. Той учи че това ще бъде свят на Културата на Сърцето, където съвеста на хората ще се развие. Техниката ще се и освободи от егоизъма и развие неимоверно... бедноста и мизерията ще изчезнат. Роботизацията ще направи физическия ни труд ненужен... ще имаме много време за спорт, изкуства и хоби. Границите и бариерите между хората ще се премахнат и всички ще си имат доверие помежду си. Хората ще обикалят света и ще се радват на природните забележителности и на разнообразието на културите и народите, чувствайки ги като свои собствени братя и сестри. Това е светът, който д-р Муун е отдал живота си да изгради за всички хора, и е на прага да го превърне в реалност.

Преп. Муун работи за изграждането на Световна Магистрала
От години той спонсорира подготовката за Световна Магистрала която да свърже света като едно глобално семейство и допринесе за премахване на икономическите, политически и културни разделения между хората. Всички столици ще бъдат свързани с високо скоростни влакове и магистрали. Технически това е напълно възможно, а финансирането ще е много по-евтино от разходите, които в момента се правят във военната сфера. Това е много по-ефективен начин за разрешаване проблемите на човечеството откокото войните.

ООН призна д-р Муун за шампион в Междурелигиозния диалог

През 2004 г. ООН излезна с резолюция, за невъзможността да се премахнат световните напрежения и войни без активната подкрепа на религията. Диалога между религиите е ключа към разрешаване на световните комфликти. Огромна е нуждата от нащо като Обединени Нации на религиите за да се изкоренят веднъж за винаги предразсъдаците и омразата на основа на вяра. ООН призна Преп. Сан Мьон Муун като лидер и шампион на Междурелигиозния диалог. Над 90% от разходите на организациите му отиват в тази насока.

0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger