Библията: Антихриста, Трите световни войни и "Числото 666"

Последните дни в Библията: Антихриста е "Червения змей", Трите световни войни 2012, "Числото 666"
Живеем в последните дни

Антихриста вече бе на земята, Второто пришествие вече се осъществи, всички знаци се изпълниха


Огън и потоп в Япония и други части на света точно съoтветстват на видяното от пророци преди столетия. Корейски пророчества от преди хиляда години предвидяха с точност тези събития.

Според пророчествата кризата и наводненията са част от очистителен процес, който трябва да накара човечестовот да се събуди за идващата нова епоха на духовно просветление, мир и просперитет.

Според както е предсказано, сега живеем във времето на Второто пришествие. Това моментално ни поставя пред въпроса, "Защо тогава според предсказанията, преди раждането на Месията ще се появи Антихриста?"

В последните дни, точно преди Бог да установи своя идеал, Сатана ще установи псевдо идеал - имитиращ Божия, но с център материализма и атеизма. Този антихрист е описан в Библията като "Червеният змей". От историята ни е познат, като Материалистичната диалектика на Маркс - идеология породила съществуването на Тоталитарната машина на смъртта, отнела живота на 150 милиона.


През 20 век бяхме свидетели на този процес. "Червения змей", както пише Библията, "Антихриста", се надигна и завзе една трета от земята, точно както е предсказано в Библейските Откровения. След Втората Световна Война червеният комунизъм завзема една трета от човечеството и заплашва да превземе целия свят.

Да, Комунизма бе Антихриста и той отричаше всякаквъв Бог, точно както бе предсказано. Комунизма преследваше вярващите точно както в Откровения е описано; Изгаряше ги живи в общи гробове, точно както пророкът Йоан описва в 12 и 13 глава на Откровения.


Трите Световни Войни и числото 666

Нострадамус говори за трима Антихристи. Дори Исус споменава за три големи войни - това бяха трите световни войни. Като ги видим трябва да знаем, че Месията вече е дошъл, заявява Исус в Библията.

Числото 6 символизира, че Сатана е взел 6-те дни от Божието творение, затова "666" е число показващо бъдещата поява на трима антихристи, които ще поведът Три Световни Войни, с център Сатанинската атеисична философия.

И наистина - През 20 век видяхме три големи Атеистични войни, които отнеха живота на милиони. Това бяха Първата, Втората и Студената Световни войни. Първата световна война бе поведена от първия Антихрит, съответстващ на Адам на Сатаниснката страна.

Вторият Антихрист, Хитлер, поведе втората Световна война. Той бе Сатанински образ на Исус. Затова и Хитлер като Исус никога не се жени и тялото му не е открито след смъртта.

Третият Антихрит, Сталин, започна Третата Световна Война - СТУДЕНАТА ВОЙНА. Тя бе най-страшната и отне най-много жертви - 150 милиона. 70 милиона бяха избити в СССР, 70 милиона в Китай и над 10 милиона в другите Комунистически-тоталитарни и безбожни режими.


Знайте, Второто пришествие е дошло

Исус говори за това, "Когато видите мерзостта която донася запоустение" (описана в Библията, като отричаща всякакъв Бог и издигащи себе си като богове, както Комунистическите лидери правеха) ... и отново подчертава, че като видим този безбожен режим трябва да знаем, че Второто пришествие вече е тук на земята. Дошъл "като крадец в ноща" и лидерите на света "ще се надигнат да воюват срещу него" (Откровение 19 глава).

Според Божиите принципи на възстановяване, успешното унищожаване на Първия Антихрист отваря пътя за раждането на Месията. След края на Първата световна война съвършен човек може да се роди. След победата на Втората световна война над сатаниската фашистка коалиция, се отваря пътя за появата на първото в историята съвършенно семейство. След победата на Божията страна в Третата (студената) световна война, ще започне установяването на съвършен свят под воденето на тази Месиянска личност.

Първата световна война приключи с победа на Божията страна 1918 година. А от Библията разбираме, че Второто пришествие ще се роди в източна страна веднага след появата на "Червения змей" - Червената революция - 1917 година.

Така от думите на Исус в Библията можем да разберем, че при Второто пришествие Христос ще бъде роден на земята. Това става веднага след появата на Комунизма. Както е предсказано,
„И голямо знамение се яви...жена която щеше да роди... И тя роди мъжко дете, което ще урпавлява всички народи...” Откровение 12:5
С други думи Месията при второто пришествие ще изглежда различно и дори носи друго име, както се казва в Откровенията на Йоан,
„И носеше ново име, което никой не знаеше... и името му беше Божието слово.” Откровение 19:12
Библията определено говори за нова личност с друго име, а не самия Исус. Както по-късно ще разберем "Божието слово" е съществуващо източно-азиатско име, за което дори Нострадамус предсказва, като името на Месиянската личност, която ще донесе вечния мир.


Миротворецът който ще обедини религиите

Затова и Нострадамус предсказва, че Месията ще дойде под името "Мун" и ще бъде много преследван, неразбиран, фалшиво обвиняван и хвърлян в затвора. Не е ли учудващо че името "Мун" означава "Божието слово".

Четейки знаците които Нострадамус дава за този Месиянски Миротворец откриваме безспорната връзка с Корейския религиозен лидер, Сан Мьон Мун, чието име съответства на пророкуваното в Библията и името споменато от Нострадамус. Прочетете:


Но какво знаем за този противоречив нов религиозен лидер? Преподобния Мун бе най-голямата заплаха за Марксистките-комунистически режими. Неговата роля се оказва решаваща за разпадането на безбожните-атеистични и нечовешки тоталитарни режими. Медиите дори в България публикуваха всякакви страшни измислици, само и само да предотвратят обществото да чуе ценните идеи на учителя Мун. Това ставаше по нареждане от Държавна сигурност, точно поради Ролята на д-р Мун за падането на Комунизма.

Четейки пророкуваното от Ванга за идващия Миротворец, отново откриваме неоспорима връзка с делата, "Плодовете", на противоречивия Корейски лидер. Затова и Исус казва, "По плодовете ще го познаете".

Проекти за мир иницирани от д-р Мун конкретно сътоветстват на пророкуваните от Българската пророчица Ванга. Нещо повече; идологически постановки дадени от Ванга, като "Бог е един" и "Религиите ще се обединят", "човечеството ще вярва едно учение", се припокриват единствено с ученията, целите и дейността на Обединителното движение на д-р Мун.

Предсказано е, че Месията ще бъде преследван и неразбиран преди човечеството да го разпознае и приеме. Дали наистина това не е Сан Мьонг Мун? Добрите хора винаги са били преследвани и неразбирани. Сектите не са проблема днес, а тесногледието, корупцията, аморалността и егоизма, които д-р Мун усилено работи да премахне. Дали империята на Мун наистина няма да донесе Световния Мир обещан от Бог? Времето ще покаже!


На скоро излезна книга в която Хиляди християнски пастори свидетелстват за чудесата обграждащи Преп. Мун. Отпечатана бе и неговата биография, която се превърна в национален хит - бестселър в Корея. През последните години д-р Мун направи редица Прокламации за Мир с призив да се сложи край на разделенията и бариерите.За да обнови ООН и предствави ново лидерство към изграждането на мирен свят, Д-р Мун основа Федерацията за вселенски мир през 2005 г, обединявайки усилията на световните лидери, учени и специалисти.


за премахване на икономическите, политически и културни разделения между хората. Всички столици ще бъдат свързани с високо скоростни влакове и магистрали.


Мирът между религиите е ключ към разрешаване на световните комфликти. Д-р Мун е лидер и шампион на Междурелигиозния диалог. Над 90% от разходите на организациите му отиват в тази насока.Последните дни в Библията: Антихриста е "Червения змей", 2012, Ванга, Нострадамус Трите световни войни и "Числото 666"

0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger