2012 година: Второто пришествие на Христос

Второто пришествие на Христос

2012 година и двете противоречиви очаквания
2012 година: Второто пришествие на Христос
Второто пришествие на Христос или Парусия (на гръцки [Δευτέρα] Παρουσία - [второ] идване, пристигане, присъствие) се свързва в християнската религия с края на човешката история, Страшния (последния) съд и идването на Божието царство.

Визията за Второто пришествие на Христос се проявява и разбира по различен начин в различни християнски и дори мюсюлмански деноминации и учения.

На кратко, Второто пришествие е необходимо понеже при идването си като Месия, Иисус не е приет от подготвения 'Избран' народ. Поради това Божият идеал все още не е изпълнен на земята.

Както по времето на Иисус, така и днес има две основни версии за начина на идването. Едни очакват буквално "Идване на Облаци", както погрешно се е очаквало и преди 2000 години. Други признават вероятността Той да се роди на земята под "Ново име".

Библията подкрепя достоверността за раждането на нова личност с Месиянска мисия в следните цитати; Отк. 12:5 (Раждането на безгрешно дете), Отк. 19:12 (Носи ново име), Отк. 2:26-28 (Иисус ще предаде мисията си на друг), Коринтяни 13:8-12 (Той ще разкрие 'Новата, пълна истина').

Откриваме и друг Библейски пример за Второ пришествие: Второто пришествие на Илия се е изпълнило чрез Йоан Кръстител (Мат. 11:14; 17:13) - друг човек с различно име, но същата мисия.

Символичното значение на 'Облаците' е обяснено в Посланието към Евреите 12:1, като "облак свидетели" - отделените от грешното, а не буквални водни изпарения. 'Водите' в Библията се използват като символ на грешните множества. Както изпаренията от слънчевата топлина се превръщат в облаци, така и докоснатите от Божията светлина се отделят от корумпираните. Точно това са хората, които първи ще разпознаят и последват Господа на Второто пришествие.

Другото доказателство за това, че ще се роди на земята е предсказанието, че ще страда, бъде преследван и гонен от управниците на този свят. Това е предсказано както в Лука, така и в Откровението на Йоана

От друга страна, Иису казва, че ще дойде като крадец (Откр. 3:3). Освен това той казва, че няма да дойде като крадец за онези, които са в светлина (1 Сол. 5:4-6) и за онези, които остават будни (1 Сол. 5:4-6, Откр. 3:3) Става ясно, че на вярващите, които винаги се молят, стоят будни и са в светлина, Бог със сигурност ще извести за идването на Господа, за да се подготвят за него (Лук. 21:34-35).

Тъй като Иисус предчувства какво ще стане по време на Второто пришествие, в Лука 17:24,25 той казва: „тъй ще  бъде и Син Човеческий в Своя ден. Но по-напред Той трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от тоя род.”

Раждането на Второто пришествие спокойно би могло вече да се осъществило а ние да не знаем.  Знаем, че всички пророчества вече са се изпълнили. Знаем, че 2012 година ще определи един духовен прелом за човечеството.

"Бдете и се молете, за да предстоите пред него", предупреждава Библията. Имайте отворени сърца, защото когато настърпи момента, Бог със сигурност ще разкрие как ще дойде Месията чрез пророците (Ам. 3:7). 
2012 година: Второто пришествие на Христос
Прочетете още:
Второто пришествие ЧРЕЗ РАЖДАНЕ
Нуждата от Второ пришествие
Баба Ванга за Второто пришествие
2012 година: Второто пришествие на Христос

0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger