Предсказанията на Настрадамус

Кой е Месията според
Предсказанията на Настрадамус


Митичният Настрадамус предсказва миналото на хората през Средновековието. Дали е прав за бъдещето? Настрадамус живее през XVI-ти век и образът му е на човек, скаран с църквата и държавата. Астроном и физик, Настрадамус е роден през 1503 г. и почива през 1566 г. Днес неговите предсказания се четат в цял свят, издават се множество книги за него.

Още като дете Настрадамус получава странни видения. Разочарован от тиранията и лицемерието на църквата, Настрадамус започва да използва своето духовно знание. Инквизицията арестува жена му и децата му, които по-късно умират от чума. Настрадамус търси спасение в манастир, по-късно се жени втори път и отново започва да проповядва вярванията си. Това е и времето, когато той решава да закодира своите предсказания, за да не плаши народните маси. Ръкописите му днес се пазят във Ватикана.
Отношението към него и днес е противоречиво. Едни го ценят, други гледат на него подозрително и скептично. Най-широко известни са предсказанията на Настрадамус за смъртта на крал Хенри II, френската революция, идването на Хитлер, чието име назовава, убийството на Джон Кенеди.

Появата на Месиянска личност
Между пророчествата на Настрадамус има около 60 части, които описват новите духовни учения. Дори не винаги в съгласие тези групи са изкрено загрижени да открият нови пътища към световен мир и екологичен баланс. Те се стремят да събудят човешкия потенциал и по-възвишена съвест, преди планетата да бъде разрушена. В тази част от писанията си Настрадамус описва появата на Месиянска фигура която ще донесе новата истина. От това, дали човечестото ще осъзнае и последва неговите напътствия зависи оцеляването на човешката раса. Третата световна война ще започне, по думите на Настрадамус, единствено ако човечестото не го приеме.

Настрадамус също така предсказва, че през 1991 г. хората вече ще са чули за него. Това бе годината в която и Ватикана трябваше да отвори и обяви съдържанието на третото писмо от Фатима, което трябваше да разкрие важна за човечестото информация относно личността на Второто пришествие. Целта на предните две писма от Фатима бе да подготви Католическата църква и цялото човечесто да приеме личността на Второто пришествие която третото писмо трябваше да разкрие. Но истинското съдържание на това писмо и до днес не е разкрито, което само подсказва неспособността на Ватикана да приеме и обяви тази Месиянска личност.

Но кой тогава е този подготвен човек, който ще донесе истински мир? Из между множеството знаци по които можем да го разпознаем, един от най-добрите анализатори на Настрадамус, Джон Хог, специално подчертава осем характеристики на тази личност.

1. Ще се роди на Изток - в Корея

"Той ще се появи в Азия..." "Човекът от изтока ще излезне от своето място... Пресичайки Апинеите да посети Франция... Той ще лети през небето."

Възможните източни страни са, Китай, Корея или Япония. Китайски пророчества казват, че ще дойде от изток. Следователно остава да е Корея, понеже Япония не отговаря на необходимите изисквания за силно духовна нация. Корея е тази в която християнството е невероят силно и има представители на всички религии.

2. Жезълът на правдата - Новата истина

"Той ще удари всички със своя жезъл... който му е даден от Великия Хермес..."

Исус обещава в Отк 2:26, че ще предаде своята мисия на "този, който победи... (и) върши дела, чисти като Моите, ще (му) дам власт над народите и той ще ги упраавлява с желязна тояга". Раждането на това дете, което ще "управлява всички народи с желязна тояга (жезълът на истината)" е предсказанието на Библията относно раждането на Месията (Второто пришествие). В Откровения 12 се описва жена, която ще "роди мъжко дете, което ще управлява всички народи с желязна тояга." Това дете е казано, че ще има директна връзка с Бога още от раждането си, а Червения змей (Комунзма) ще се опита да го погуби, но безуспешно.

3. Преследван и хвърлян в затвора

"Ще бъде обвинен, че разрушава храмовете и религията... но той ще нарани по-скоро камъните отколкото живите... Устата му ще бъде изпълнена с богато Слово."

Библията също говори за това, че Миротворецът на второто пришествие ще бъде "първо отхвърлен и преследван от това поколение." В Откровение 19 се казва, че всички правителства и управници ще се надигнат срещу него. С други думи той ще претърпи невероятно неразбиране и преследване по цял свят преди да бъде приет.

4. Ще обединява религиите

"Срещу червените (Комунизма) религиите ще обединява..."

Борбата на Месиянската фигура с Червения змей (Комунизма) е и централна тема в Библейските Откровения. Ванга също предсказва, че "в бъдеще ще има едно учение" и хората ще се обединят. Той трябва да се е родил веднага след появата на Червения змей (Червената революция 1917 година).

5. Ще спаси човечеството

"Роден от отдавна забравен род, той е този който ще освободи хората на света от доброволно робство и ги постави под протекцият на Марс." "... пламъкът на сектата ще се разпространи по целия свят."

Явно ще бъде обвиняван за сектант подобно на Исус... Баба Ванга също предсказва за него като Миротворец, "Този който ще подпише окончателния договор за мир на планетата."

6. Името му ще бъде 'Мун'

"Рано или късно ще видите големи промени... Невероятен ужас и възмездие, но Мун ще бъде воден от неговите ангели, а небесата ще доближът своя Баланс."

"Като скулптор ще търси нова глина (хора готови да достигнат съвършенство). Той и неговите последователи ще бъдат изтъкани от злато (просветление)."

Това пророчество на Настрадамус също съответства на Библията. В Откровение 19 глава се казва, че "Той" ще дойде с "Ново име" и името му ще бъде "Божието слово". Корейското име 'Мун' в превод означава "Божието слово" или "Словото дадено от Бог на човека." Преподобния Сан Мьон Мун създава най-успешната нова религия, според Института за изследване на новите религи. Корейски пророчества от преди 1000 години също предсказват за появата на "Истинския човек" който ще донесе мир и обединение, "Неговата фамилия ще бъде скрита, когато той бъде изпратен на земята от Небето. Тази фамилия е Мун."

7. Ще пътува много и създава навсякъде противоречия

"Той ще лети през небесата в дъжд и в сняг... Той ще пътува на длъж и на шир в своя гняв, освобождавайки велики хора от зависимост."

Дали затова, тълкувйки буквално, често не смятат, че Вторто пришествие ще дойде на облаците, които Библията нарича "Облаци от свидетели" и говори затова, че Месията при второто пришествие ще лети като Светкавица от изток то запад. Което със самолет е напълно възможно. Другата възможност е чрез медиите мълвата за него да гръмне като светкавица, както е писано...

8. "Сега" е времето за Божието царство

"Целият свят ще открие себе си в мрак и безнадеждно безпътие. Преди тези събития много птици ще плачат в небесата. 'Сега!' 'Сега!' "

В своите предсказания Нострадамус призовава човешкия род да се събуди и да се отнесе позитивно към своето бъдеще. В записките си той признава, че прави своите предсказания под влияние на изпаренията от специални билки. Той умира на 62 години, като предсказва дори собствената си смърт.

Корейските манускрипти доста близко се допълват и покриват с пророчествата на Библията и тези на Настрадамус.

Те също описват човек от Изток, преследван и неразбиран, хвърлян в затвора, носещ новата истина, възобновяващ семействата и главното идващ под името Муун.

Настрадамус също говори за Муун и последователите на Муун, който ще обедини религиите срещу червеното (Комунизма).

Според Настрадамус той ще благославя семействата и бъде свързан с птица (съпругата на д-р Мун носи името на птица). Библията пък казва, че той идва с ново име което никой не знае, и че ще се роди точно след появата на Червения Змей (Комунизма 1917 г.), на което Сан Мьон Муун, роден 1920, също отговаря. Неговото име се казва в Откровения 19 глава, е "Божието слово", което е значението на името "Муун" съставено от ирогрифите за "Бог" и "Човек" означаващо "Словото дадено от Бог на човека" или "Божието слово", точно както Библията предсказва. Пак в Откровение 19 глава, Библията говори за това, че лидерите на този свят ще се надигнат срещу него. Муун изпълнява и това бивайки преследван и обвиняван фалшиво по целия свят. Самия Исус заявява, че деня във който славата на Господаря на Второто пришествие ще изгрее над всички от исток до запад ще дойде едва след като той бъде много преследван и гонен от това поколение. Но какво реално представлява живота и дейността на този противоречив Кореец - преподобния Сан Мьон Муун?
Факти за живота на Настрадамус
Настрадамус е най-образованият астроном на своето време, който носи бремето на своя дар - да предсказва миналото и бъдещето.В Средновековието хората вярват, че не науката, а само Бог може да им помогне да се спасят от болестите и злото по света. Неортодоксалните идеи на Настрадамус и експериментите му с билколечението са считани за еретични и довеждат до голям конфликт с църквата.

Предсказанията на Нострадамус удивляват хората вече пет века. Френският екстрасенс предсказва гибелта на династията Валоа, а в неговите “Центурии” се разгадава съдбата на съвременници като Джордж Буш. На 14 декември тази година ще се навършат 500 години от рождението на Мишел дьо Нотр-Дам, по-известен като Нострадамус.

Дядото на Мишел - Жак научава за желанието на внука си да стане астролог и го убеждава да следва медицина. Така през 1522 г. Мишел се записва да учи медицина в университета Монпелие. По-късно Мишел се установява в гр. Аген, където просперира като практикуващ лекар и се превръща в най-желания ерген в града. Жени се за обаятелна и красива жена, която го дарява с две деца. През 1537 г. обаче, градът е нападнат от чума. Въпреки успеха, с който лекува съгражданите си, Нострадамус не успява да предпази семейството си от страшната болест и загубва жена си и двете си деца.

Към края на 40-те години на XVI-ти век Нострадамус се насочва към писането на предсказания за бъдещето на известни личности и за предстоящи събития, които ще се случат. Това били римувани четиристишия, известни още като квадрини. Първата публикация на Нострадамус, “Алманах” през 1550 г., била разпродадена буквално за няколко дни.

Шумното одобрение на французите амбицирало Нострадамус да продължи попълването на трите големи сборника “Центурии” (“Столетия”). Първите два съдържали по 100 четиристишия, а третият - само 53, вероятно поради намесата на цензурата на папската инквизиция. Мишел Нострадамус разказва за съдбата на света до 3797 г. Неговите предсказания са обсъждани от стотици тълкуватели.

В едно от предсказанията си относно Хенри II Нострадамус предсказва, че нещо лошо ще се случи на кралското семейство. Репутацията на Нострадамус като най-великия предсказател започва да нараства, след като това негово пророчество се сбъдва и крал Хенри наистина умира.

0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger