За изграждането на Идеалния Свят на Мир и Любов

Д-р САН МЬОН МУУН - Пророк или Месия?

Д-р Муун, Шампион на мира награден от Сената на САЩ. Получава световно признание на усилията си за мир. Семейна Федерация, като централна организация въплащава иделите му за здрави семейства като основа за свят на мир.

Семейната партия е политическа партия основана от Д-р Муун за да стимулира издигането на семейните ценности в политиката. Той е основател и на Световната Фудболна купа за мир (Peace King Cup) и спонсор на проекта за Световна магистрала. Десетките организации които е създал в полза на мира работят в почти всички области на човешкия живот. Много от тях се ползват със специален статут в ООН.

Лъжливите митове за Муун и невероятното преследване идват от ролята му в Краха на Комунизма. Той усилено работи за обединение на християнството и другите религии с цел спиране на Атеизма и аморалността. Лявата схема в България допринася за яростните атаки и лъжи срещу Обединителната църква, които започнват през 1991 г. след проведената от движението му Конференция за пост-комунистическо развитие. Както за правителства така и за много християни, през 70-те и 80-те той се явява като сериозна заплаха поради бързото му развитие и нарастващо влияние. Известен период д-р Муун е в дори в черния списък за влизане в страните от Шенген. Политическите амбиции на Германски политик бяха в основата на тази възбрана, но Германският върховен съд обяви през 2006, че забраната за влизането на Муун е противоконстутиционна. Днес обаче, Муун се ползва с все по-голямо признание. Пастори свидетелстват за чудесата обграждащи Преп. Мун в над 144 есета. В наскорошна Прокламация за Мир, под наслов, Божието идеално семейство и мирния свят, д-р Муун призовава човечеството да се осъзнае, спре войните и обедини усилията си и ресурсите за постигането на Световния Мир. Мирът и установяването на Културата на сърцето и съвестта е основната цел на д-р Муун. Муун възстановява семействата и морала за да се разрешат социалните проблеми. Сан Мьон Муун изгражда Световна Магистрала за да разреши икономическите и културните деления. Дори можем да кажем, че Сектата на Исус и Муун са едно, понеже Исус води и подкрепя д-р Мун от духовния свят.

Пророчествата на Ванга, Настрадамус, Тамара Глоба и дори Библията дават една картина за очакваното второ пришествие доста близка по описание до личността на д-р Мун. Библията предсказва Второ пришествие: ЧРЕЗ РАЖДАНЕ. А днес милиони смятат, че Сан Мьон Муун е Второто пришествие. Настрадамос пророкува за Муун; раждането му на Исток, преследван и неразбиран, носещ новата истина и спасение на света. Настрадамус конкретно заявява, че той ще обединява религиите срещу червеното (Комунизма). Библията говори за появата на Червения Земй (Комунизма) и раждането на безгрешно момче веднага след това, което ще сложи край на Комунизма, ще мине през преследване и отгвърляне от това поколение и ще кани хората от цял свят на голяма Свадба, но много от поканените (хрисияните) не ще пожелаят да дойдат. Според Библията Исус ще заяви на тези макар и много вярващи и вършещи чудеса християни, "Не ви познавам, махнете се от мене злодейци", ако не приемат Второто пришествие. Според Библията Второто пришествие ще бъде нова личност с "друго име, което никой не знае," а не самия Исус. Второто пришествие на Илия бе осъществено по същия начин, в лицето на Йоан Кръстител (друга личност, но същата мисия). Тези корейски пророчества в абсолютно съгласие с Библията и Настрадамус подкрепят твърдението, че Месията ще се роди на Исток (в Корея), ще бъде преследван преди да го разпознаят и приемат. И Библията и Настрадамус и Корейските пророчества са единодушни, че името му ще бъде "Мун". Всички те са единодушни, че това ще се осъществи в днешните дни (края на 20, началото на 21 век.). Като чуете за небесния син идващ с облаците (от свидетели), заявява Библията, "вдигнете очи и знайте че скоро Царството идва." Множество духовни полания се получиха от основателите на основнте религии от духовния свят (Исус, Буда, Конфуции, Мохамед и др.) свиделстващи на своите последователи за Месиянската роля на д-р Муун. Те призовават земните си последователи да последват и разберат ученията на д-р Мун преодолеят различията си и се обединят както те самите са единни в духовния свят. Тези свидетелства бяха публикувани във всички основни вестници в САЩ и много други страни.

0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger