Ясновидка прави Духовна рисунка на Майтрея Буда - прилика с Учителя Мун

Златна ера, Майтрея Буда, Духовни рисунки, образът на Второто пришествие, Мун 
Духовни послания в рисунки
Майтрея Буда идва днес, за да донесе Златния Век

Изображението, което е получено духовно, показва Месията, откриващ Златния век. Нанет Крист Джонсън е ясновидка, която изразява своите прозрения чрез преподаване на метафизика и духовно изкуство. Преживявайки просветление от Бог, Нанет постепенно развива дарбите на Духа (ясновидство, клариудиенция и ясновидство).

През последните 20 години Нанет Крис Джонсън споделя много прозрения вдъхновявайки хората да реализират най-висшия си потенциал. Картините на Нанет са публикувани в известни списания, като "Нови граници", "Нова ера", "Нови измерения", "Венчър вътре" и "Международна наука", както и в множество книги, видеа и публикации.


Как ще изглежда Месията 

Духовна рисунка на Майтрея Буда - поразителна прилика с Преп. Сан Мьон Мун

Чрез духовно видение тя разказва на света как ще изглежда Месията. Изображението, което тя получава духовно, показва поразителна прилика с Преп. Мун, основател на Обединителното движение за мир. Ето и лични думи на Буда за Учителя Мун, изпратени в духовно послание през 2001.

Н. Крис Джонсън получава духовното видение за това как ще изглежда Месия при Второто Пришествие без да е имала връзка с Обединителното движение. Тя вижда духовно идващия Буда, който ще научи човечеството на истинската любов в семействата и ще отвори пътя за Златния век. Ето как изглежда той:


Стнимка на Сан Мьон Мун от 1960 и духовно получената рисунка на Новия Буда!

Нейните Предсказания

През 1989 г. пред oогромна аудитория, Нанет правилно пророкува съюз между САЩ и Съветския съюз до края на 1990 г. През есента на 1990 г. тя също предсказа войната с Ирак, което ще доведе до бърза победа за САЩ. Освен това тя прогнозира, че ако не бъдат предприети стъпки сега, още по-голяма война с мюсюлманският свят ни очаква в това десетилетие; но най-голямата загуба на живот ще бъде от епидемията на СПИН.

Всички тези събития са индикатори за период на психическо, физическо, емоционално, морално и духовно пречистване, което жителите на света трябва да издържит, за да доведат Небесното царство на земята. Според Нанет, световната основа за това Идеално общество е отдавна вече направена. Тя е започнала през август 1991 г. в Ориента с международно събиране на най-малко 144 000 духовно посветени хора. Преди 1999 г., с център столицата Вашингтон, 360 милиона свещени семейства ще посветят живота си на Бог чрез сателит. Световните медии ще забележат това!

Духовно послание на Буда за Учителя Мун

Основателят на най-успешната нова-религия, Д-р Сан Мьон Мун, получи тази снимка на 13 септември 2006 г. Снимката показва изненадваща духовна новина, че той е завръщането на Майтрея Буда. Или както Корейското пророчество на Чун-нам Нок е предсказало още преди 500 г., Месията идва като второ пришествие на Исус, Буда, Конфуции, Мохамед и всички най-висши личности от духовния свят. Е, каква изненада, самият Буда каза същото в духовно послание изпратено през 2001 г.

В посланието си от духовния свят самият Буда призовава своите последователи на земята да научат учението на преподобния Мун и да следват ръководството му, за да изпълни Божията воля и доведе Златна ера на мир и просперитед за човечеството.

Матрея Буда: "Буда идва в тази епоха и ще донесе просветление и изобилие на цялото човечество, като засили истинската любов в семействата. Това ще създаде основата за Идеалното общество и появата на Златния век. Той ще носи добродетелите на божествената воля, безусловната любов и планетарното изцеление. И както всички виждаме, изображението, получено духовно, изобразява никой друг освен противоречивия Миротворец - д-р Сан Мьон Мун."

Обединението на Религиите посредсвтом Възкресение чрез завръщане

По времето на Второто пришествие всички добри духове от различните религии ще слизат и помогнат на вярващите от тяхната вяра на земята. Рано или късно всички вярващи ще бъдат водени от добрия духовен свят, за да открият Христос при Второто пришествие и да го последва. Следователно всички религии в крайна сметка ще бъдат обединени около Христос. Затова можем да кажем, че наистина той се явява въплащение на всички религиозни основатели преди него.
"Христос, при Второто пришествие, идващ като център на християнството, е личността на Майтрейския Буда, който трябва да се върне според учението на будизма, 'Истинския човек', който се очаква в китайската религиозна традиция, и Чонгдоринг за когото много корейци копнеят. Той е централната фигура, чието идване се очаква и във всички други религии." - Божествен принцип

Пътят на Истинската любов: Време на семейно, отвъд индивидуалното възстановяване
"Аз направих всичко, за да подсигуря достатъчно силна основа за възстановяване на целия свят. Това бе моята цел през последните четиридесет години. Сега имаме не само начин за индивидуално спасение, но и за семейството, рода, нацията и света, наведнъж. 
Когато всичките пет милиарда разбират учението на Татко (Мун), мислите ли, че и те също няма да искат да имат семейства изпълнени с Истинската любов?" Сан Мьон Мун

Пристигането на Златния век 

Крайната цел на Божието провидение за възстановяване е да спаси цялото човечество. Християнството не съществува за себе си, а крайната му мисия е изпълняването на целите на всички религии. Златнита Ера започва когато това се изпълни.
"Въпреки че времето може да варира според вярата на индивида и постиженията на неговите предци, но рано или късно всеки вярващ ще бъде воден към Месията. По тази причина всички религии ще достигнат обединение." - Божествения принцип
Така в крайна сметка човечеството ще се обедини около новата месианска фигура, идваща като олицетворение на завръщането на всички религиозни основатели, и ще установи Божия идеал за мирен свят, основан на истинската любов. Това ще бъде идването на Златния век, Небесното царство на Земята.0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger