Корейски пророчества предсказват бъдещето


КОЙ Е ТОЙ ? Второто пришествие,
Месия или Спасител 


В течение на 20 години съставителят на тази книга е изучавал корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години, появили се по-късно преди сто години. Всички те са повече от 30. Няма да е преувеличено, ако кажем, че Корея е страна на пророчествата.Съдържание на книгата:
1 Глава: Предговор към пророчествата 
2 Глава: Корейски пророчески писма
3 Глава: Историческата достоверност на предсказанията
4 Глава: Критерии на които трябва да съответства Спасителя
5 Глава: Целта на появяването на Месията
6 Глава: Търсете СпасителяПророчествата се отнасят за последното столетие на съвременната история. Съставителят на тази книга, прочитайки и разтълкувайки източниците, стига до извода, че в Създателя има определен план.

От началото на 21 век рязко ще се измени направлението на световното обществено мнение. Ограничаване на научния мироглед и изчерпването на природните залежи, проблеми с територията и населението, подчертано едностранно развитие но науката и техниката, относителен спад на технологичния прогрес, отчаяни усилия на развиващите се страни в опита да се изравнят с високоразвитите – такива са факторите, които ще променят съдбата на човечеството.


Раждането на месиянската фигура в източна страна е пророкувано и от Настрадамус и от Тамара Глоба и от Корейските пророчества Чун-Гам-Нок. 

Споре Корейските пророчества дадени преди стотици години, този човек ще се обяви някъд 2001 или 2024 и ще обедини цялия свят. На хората, заслепени от златото, ще е трудно да се откажат от съблазни. Той ще дойде като истински Свят Човек, следвайки велики нравствени принципи и ще обедини конфуцианството, будизма, христианството и всички други религии.  Страните, които не го приемат ще бъдат разрушени.

“Не се съмнявайте в това, че на изток ще дойде Свят Човек от Небето.Обаче, ако не получи признание на Изток, той ще се покаже на хората в Англия, Америка и други страни на Запад. Ако и на Изток и на Запад не го признаят, то ще загинат всички живущи и земата ще се насели отново.Какво ще стане тогава? “
“Изпитал многа горчилки на Запад, той ще се махне оттам и , издигнал се на високо място, отдалече ще се вглежда в света на хората. Във втората половина на ХХ век ще настъпи времето и той ще се обяви на Изток и ще изтрие вековната обида (хан)”.
Из книгата “Кьогам-юрок”0 коментара:

КОРЕЙСКИ ПРОРОЧЕСТВА

корейските манускрипти, в които са записани пророчества, най-древните от които са хиляда години...
Прочети >>>
Menu By AllBlogTools.com Related Posts with Thumbnails

 
Powered by Blogger